Snabbkommentarer

Snabbkommentarer ger dig en uppdatering och analys av de senaste utfallen på viktig svensk och internationell makrodata och dess implikationer för marknaden.

Snabbkommentarer (Research Web)

Kalender

I den veckovisa makrokalendern hittar du den kommande veckans statistik och Swedbanks prognos på svensk data.

Kalendern (Research Web - engelska)