Hoppa till textinnehållet

Privatekonomi

Getting the paper

Vi bevakar områden som är viktiga för din privatekonomi. Vi granskar och analyserar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar dig och din ekonomi.

Ta del av våra privatekonomiska rapporter och analyser av propositioner och politiska förslag som berör hushållens ekonomi.

Aktuellt

Många kvinnor behöver säkra privatekonomin

Var tredje kvinna uppger att hon skulle ha svårt att klara sin ekonomi eller att hon inte vet hur ekonomin skulle påverkas om deras partner skulle gå bort eller om de skulle separera. Lika stor andel av kvinnorna uppger att de inte skulle ha råd eller är tveksam till att kunna bo kvar i sitt nuvarande boende om partnern skulle gå bort.

22 augusti 2019: Många kvinnor behöver säkra privatekonomin (pdf)

Höjt prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt 2020

Nästa år höjs prisbasbeloppet med 800 kronor till 47 300 kronor. Det påverkar olika bidragsnivåer, till exempel får garantipensionärer och studerande någon eller några hundralappar mer varje månad. Grundavdrag och jobbskatteavdrag påverkas också vilket innebär sänkt inkomstskatt för både pensionärer och förvärvsarbetande. Höjd skiktgräns innebär ytterligare skattesänkning för de med högre inkomst.

20 augusti 2019: Höjt prisbasbelopp ger högre bidrag och lägre skatt 2020 (pdf)

Belåningsgradens betydelse för boendeekonomin

Att köpa en bostad är för de flesta hushåll den största och viktigaste affären i livet. Kunskap om vad som påverkar boendekostnaderna vid ägt boende är viktigt för att säkerställa att man har en långsiktigt hållbar ekonomi. Det pratas ofta om amorteringen och räntans betydelse, men sällan om belåningsgraden. En hög belåningsgrad ökar inte bara räntekänsligheten, utan också den ekonomiska risken.

19 augusti 2019: Belåningsgradens betydelse för boendeekonomin (pdf)
Rapport: Belåningsgradens betydelse vid köp av bostad (pdf)

Så påverkas pensionen om du slutar jobba innan du fyllt 65 år

Att sluta arbeta tidigare eller gå ner i arbetstid är något som lockar många de sista åren innan pension. Men för många är det inte ett alternativ om pensionen ska räcka till att leva på, och för de som kan sluta arbeta tidigare eller gå ner i arbetstid är det svårt att överblicka hur pensionsinkomsten skulle påverkas.

7 juni 2019: Så påverkas pensionen om du slutar jobba innan du fyllt 65 år (pdf)

Swedbank Boindex första kvartalet 2019: Hushållens köpkraft för bostadsköp sjönk något

Under första kvartalet 2019 steg både bopriserna och bolåneräntorna i Sverige marginellt. Köpkraften är fortfarande god för många – men det finns variationer mellan olika delar av landet och mellan olika typer av hushåll. Tuffast är det för ensamstående med barn.

5 juni 2019: Swedbank Boindex första kvartalet 2019 (pdf)

Vinster från bostadsförsäljning överstiger ofta den totala boendekostnaden

Den senaste tioårsperioden har många kunnat sälja sin bostad med en vinst som överstiger den totala boendekostnaden man haft under perioden man bott där. Det gäller framförallt bostadsrättsinnehavarna som fått se sina bostadsrätter stiga i värde med nästan 120 procent.

31 maj 2019: Vinster från bostadsförsäljning överstiger ofta den totala boendekostnaden (pdf)

Unga vuxna vill spara i aktier – men bristande kunskap gör att många avstår

65 procent av de mellan 18-24 år är intresserade av att spara i aktier, men bara 23 procent gör det. De flesta som är intresserade men avstår anser att de inte har den kunskap som krävs.

24 maj 2019: Unga vuxna vill spara i aktier – men bristande kunskap gör att många avstår (pdf)

Gemensamt sparande inte självklart i hushållens ekonomi

Nästan alla som lever tillsammans med någon uppger att de har en helt eller delvis gemensam ekonomi. Löpande utgifter är oftast en självklar del, men ekonomin är inte lika gemensam när det kommer till sparande och särskilt inte sparande till pension. Färre än var femte ser pensionssparande som en del av den gemensamma ekonomin.

22 maj 2019: Gemensamt sparande inte självklart i hushållens ekonomi (pdf)

Unga är duktiga sparare och många vill lära sig mer om privatekonomi

Kunskap i privatekonomi skapar bättre förutsättningar i de flesta ungas liv. Men var tredje mellan 18 och 25 år upplever att de inte har tillräcklig kunskap i privatekonomi och mer än hälften skulle vilja lära sig mer.

20 maj 2019: Unga är duktiga sparare (pdf)
Rapport: Pengar och livet (pdf)

Senaste rapporterna