Hoppa till textinnehållet

Privatekonomi

Senior woman holding plate of crayfish in garden.

Vi bevakar områden som är viktiga för din privatekonomi. Vi granskar och analyserar hur politiska beslut och ändrade förutsättningar påverkar dig och din ekonomi.

Ta del av våra privatekonomiska rapporter och analyser av propositioner och politiska förslag som berör hushållens ekonomi.

Aktuellt

Höjning av prisbasbeloppet ger små effekter på bidrag och skatter

Prisbasbeloppet som påverkar bidragsnivåer och skatter, höjs med 300 kronor till 47 600 kronor 2021. Höjningen får dock begränsad effekt på bidrag och skatter. Garantipensionen höjs med runt 50 kronor per månad, studiemedlen med 70 kronor och högsta nivån i föräldrapenningen höjs med 190 kronor per månad.

2020-07-20: Pressmeddelande (pdf)

Hushållens möjligheter att spara har förbättrats betydligt

De senaste 15 åren har hushållens marginaler och därmed möjligheter att spara förbättrats avsevärt. Det är positivt och ger motståndskraft att klara framtida ekonomiska utmaningar. Men hushållens ekonomi och möjligheter att spara varierar stort. Det visar Kvar till sparande, en ny analys som Swedbank och sparbankerna tar fram för att visa det utrymme olika typhushåll i olika delar av landet har kvar till sparande och övrig konsumtion när boendekostnader och nödvändiga levnadskostnader är betalda.

2020-07-07 Pressmeddelande (pdf)

Rapport: Kvar till sparande för hushåll med bil (pdf)

Rapport: Kvar till sparande för hushåll utan bil (pdf)

Kvinnors inkomster i nivå med männens år 2086

Kvinnors inkomster ökar och de knappar in på männens. Men går det i samma takt som de senaste 25 åren dröjer det till 2086 innan kvinnors genomsnittliga löner är i nivå med mäns. Löneskillnaderna får också effekt på många kvinnors framtida pensioner – och för deras möjligheter att spara.

2020-06-29 Pressmeddelande (pdf)

Så kan du minska dina kostnader för konsumtionskrediter

Konsumenter kan minska sina kostnader för konsumtionskrediter genom att vara lika prismedvetna som när de väljer bolån. Det visar en analys från Swedbank och sparbankerna.

2020-06-22 Pressmeddelande (pdf)

Rapport: Konsumtionskrediter - juni 2020 (pdf)

Lägre pensioner nästa år till följd av coronapandemins effekt på samhällsekonomin

Nästa år minskar pensionerna med 600 kronor efter skatt som en följd av Coronapandemins effekt på samhällsekonomin.

2020-06-04 Pressmeddelande (pdf)

Många föräldrar vill att barnen lär sig mer om privatekonomi

Fyra av tio föräldrar uppger att de regelbundet pratar om pengar och ekonomi med sitt barn.

2020-05-25 Pressmeddelande (pdf)

Tre av fyra tror på lägre bostadspriser, men uppger samtidigt att det inte är något de oroar sig för

Nästan tre av fyra som äger sin bostad tror på lägre bostadspriser, men endast en av sju uppger att det är en källa till oro.

2020-05-22: Pressmeddelande (pdf)

Höjda riktåldrar i pensionssystemet ger tusenlappar mer i pension

Förra året fattade riksdagen beslut om att införa riktåldrar i pensionssystemet. Det innebär att pensionsåldern höjs utifrån förväntad genomsnittlig livslängd för varje årskull.

2020-05-22: Pressmeddelande (pdf)

Boindex första kvartalet 2020: Köpkraften hos bostadsköparna något försämrad – ort och typ av hushåll avgörande faktorer

Hushållens möjligheter att köpa bostad försämrades något under årets första kvartal. Generellt sett är köpkraften fortfarande god, men variationen mellan olika orter och hushåll är stor. 

2020-05-20: Pressmeddelande (pdf)
2020-05-20: Boindex första kvartalet 2020- rapport (pdf)

Tryggare privatekonomi med hjälp av bättre koll på boendekostnaderna

Bolånekunderna kan få en tryggare boendeekonomi om de breddar sitt fokus och tittar på fler kostnader än räntan. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna. Att förhandla fram en bra ränta är steg ett. Men att även hålla koll på övriga delar i den totala boendekostnaden är avgörande för en sund och hållbar privatekonomi.

2020-05-12: Pressmeddelande (pdf)

Rapport: Tryggare privatekonomi med bättre koll på privatekonomin (pdf)

Hög tid att deklarera – har du koll på avdragen?

Senast den 4 maj ska deklarationen för inkomståret 2019 lämnas till Skatteverket. I det rådande läget kan det vara svårt för en del att lämna in sin deklaration i tid, då kan man söka anstånd till den 1 juni. Mycket finns förtryckt på deklarationsblanketten men om man exempelvis kan göra reseavdrag, har sålt bostad eller värdepapper behöver man fylla i det själv. Swedbanks och sparbankernas privatekonom tipsar om vanliga avdrag och datum.

2020-04-30: Pressmeddelande (pdf)

Krisåtgärder i vårbudgeten räddar ekonomin för många utsatta hushåll

Regeringens ekonomiska vårproposition består i huvudsak av de krispaket som presenterats de senaste veckorna med anledning av Coronavirusets effekter på ekonomin. Även om krispaketen främst innehåller åtgärder som riktar sig till företag för att rädda arbetstillfällen finns det också delar som påverkar hushållens plånböcker. Det gäller främst den tillfälliga förstärkningen av arbetslöshetsförsäkringen. Swedbank och sparbankernas beräkningar visar att förstärkningen är helt nödvändig givet läget, utan den hade inkomsterna i många drabbade hushåll inte räckt till mest nödvändiga utgifterna.

2020-04-15: Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Hushållen klarar en konjunkturnedgång - men många kan få det tufft

Många hushåll är relativt väl rustade inför en lågkonjunktur. Nästan 80 procent uppger att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent har en sparbuffert på minst två månadslöner. Men knappt 30 procent står utanför a-kassan, tio procent har ingen sparbuffert och 22 procent uppger att de skulle klara sig ekonomiskt i tre månader eller ännu kortare om de blev arbetslösa. Det visar en undersökning av Sifo på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

2020-04-01: Pressmeddelande (pdf)

Sex av tio är inte oroliga för sitt sparande

Fyra av tio uppger att deras sparkapital har minskat kraftigt eller ganska mycket i värde den senaste tiden. Trots det uppger sex av tio att de inte är oroliga för sitt sparande. Hälften uppger att man sparar långsiktigt och inte tänker ändra sitt sparande trots den oroliga omvärlden. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna |1|.

2020-03-20: Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Kvinnor har i genomsnitt 5 000 kronor lägre pension jämfört med män – så kan man påverka pensionen

Kvinnor har lägre inkomster än män och får till följd av det också lägre pensioner. Den genomsnittliga pensionen för kvinnor var 12 000 kronor per månad efter skatt år 2018. Det är 5 000 kronor mindre än den genomsnittliga pensionen för män. 

2020-03-09: Pressmeddelande (pdf)

Många bostadsrättsföreningar behöver få bättre koll på ekonomin

Hälften av landets bostadsrättsföreningar går med underskott¹, och sparar för lite till framtida reparationer och underhåll. På sikt kan det leda till stora upplåningsbehov, ökade räntekostnader och högre månadsavgifter för de boende.

2020-03-02:
Ekonomi för bostadsrättsföreningar (rapport, pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2019

Lägre bolåneräntor har kompenserat hushållen för stigande bostadspriser och hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortfarande generellt sett god. I genomsnitt lägger hushållen 26 procent av den disponibla inkomsten på sitt boende.

2020-02-28:
Swedbank Boindex, rapport (pdf)
Pressmeddelande (pdf)

Hushållens ekonomi 2020: Mindre kvar i plånboken för många trots högre inkomster

I år ökar inkomsterna för både löntagare och pensionärer och inkomstskatten sänks jämfört med januari 2019. Men samtidigt ökar de nödvändiga levnadskostnaderna med motsvarande belopp eller mer vilket innebär mindre kvar i plånboken för många hushåll, om man räknar med inflationen. Det visar en ny analys som Swedbank och sparbankerna gjort utifrån ett antal typhushåll |1|.

2020-02-27: Pressmeddelande inklusive tabeller (pdf)

Var tredje planerar att jobba efter 65 år - så påverkas pensionen

I år går många av de som är födda år 1955 i pension. De flesta kan räkna med att få runt 60 procent av sin slutlön i pension, men genom att jobba lite längre kan man höja sin inkomst som pensionär. Och mer än var tredje över 55 år planerar just att jobba efter 65 år. Drygt åtta av tio företagare uppger också att de är positiva till att behålla anställda över 65 år. Det visar undersökningar som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

2020-02-24: Pressmeddelande (pdf)

Plånboksfrågorna som svenskarna har koll på – och begreppen de inte förstår

Att ha koll på ekonomiska begrepp och annat som påverkar den privatekonomiska vardagen är många gånger en förutsättning för att man ska kunna fatta genomtänkta beslut kring sin ekonomi, från pension och sparformer till samboavtal och samhällsekonomiska frågor som styrränta och penningpolitik. Fyra av tio vet inte vad ränta-på-ränta innebär och nära åtta av tio har inte koll på a-kassenivån. Här är plånboksfrågorna som svenskarna har koll på – och begreppen de inte förstår.

2020-02-10: Pressmeddelande (pdf)

Så blir du en börsvinnare - tips till placeraren

Sedan 1984 har Stockholmsbörsen stigit med nästan 13 procent i snitt per år. Men svängningarna har varit stora och statistiken visar att börsen under ett kalenderår sällan rör sig runt sin genomsnittliga avkastning – oftast går börsen mycket bättre eller mycket sämre. Med några få och väl beprövade tips kan man öka sina möjligheter till en god avkastning. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna.

2020-02-02: Pressmeddelande (pdf)

Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionen – så här kan du tänka

Var tredje över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension. Bland de som har bestämt sig är det många som tar ut hela sin tjänstepension under några få år i stället för resten av l

2020-01-20: Pressmeddelande (pdf)

Var tredje över 55 år har inte börjat förbereda sin privatekonomi inför pensionen

Mer än hälften av de över 55 år oroar sig för att pensionen inte ska räcka och knappt var tredje har inte börjat förbereda sin ekonomi inför pensionen. Två av tre önskar att de hade gjort annorlunda avseende sin pension.

2019-12-16: Pressmeddelande (pdf)

Tips inför årsskiftet – få koll på din ekonomi

Vill du göra avdrag för ”rot – och rutarbeten” för 2019? Då behöver du betala för dessa före årsskiftet. Om du vill ändra till vilken förvaltare avsättningen till din tjänstepension går, ska du även göra det innan året är slut. Och om du sålt värdepapper med både vinst och förlust under 2019 kan du kvitta dem mot varandra för att minska skatten. Det kan också vara en bra idé att utvärdera hushållets ekonomi och göra en budget för 2020.

2019-12-10: Pressmeddelande (pdf)

Köpa hus – mer än bara priset

Att köpa hus handlar ofta mest om hur mycket det kostar, men det finns också andra saker som påverkar hushållets ekonomi vid husköp.

2019-12-10: Pressmeddelande (pdf)

Varannan har dåligt samvete över privatekonomin

De flesta har koll på sin ekonomi, men trots det uppger ändå varannan svensk att de har dåligt samvete eller känner oro för sin privatekonomi. Mest bekymrade för ekonomin är 25-34-åringarna och det är pension och sparande som oroar mest, men också att de gör av med för mycket pengar på till exempel nöjen och prylar.

2019-12-05: Pressmeddelande (pdf) 

Swedbank Boindex tredje kvartalet 2019

Hushållens köpkraft vid köp av bostad är fortsatt god och möjligheten att köpa småhus på mindre orter har ökat. Men precis som för bostadsmarknaden som helhet varierar priserna mellan olika orter.

2010-11-29: Ökade möjligheter att köpa småhus i mindre städer - men priserna varierar (pressmeddelande, pdf)
Swedbank Boindex (rapport, pdf)

Senaste rapporterna