Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Family picking salad in the garden.

Här finns våra analyser inom hållbarhetsområdet samlade. Ni hittar bland annat våra hållbarhetsindikatorer som mäter framstegen mot målen i Agenda 2030.

Hållbarhetsanalyser

Swedbank’s Sustainability Indicators show more progress is needed

Will EU's recovery fund help in reaching targets?

25 juni 2020: Swedbank’s Sustainability Indicators show more progress is needed (pdf)

Grön protektionism - hot eller möjlighet? 

Inom EU bubblar en slags grön protektionism. Bland annat förespråkas koldioxidtullar, som skulle kunna bidra till att minska de globala utsläppen. För svensk del skulle tullarna innebära högre kostnader för hushåll och företag men även förstärkt konkurrenskraft för vissa företag.

21 januari 2020: Grön protektionism – hot eller möjlighet?

Macro-ESG: Falling short on sustainability

All Nordic countries are falling short of reaching the green and social targets by 2030. Governance continues to be a strength of Nordics, but green and social investment is crucial for further growth.

21 november 2019: Macro-ESG: Falling short on sustainability

Klimatet och kapitalet: Kina, Indien och gröna exportmöjligheter

Kina och Indien står inför en omfattande klimatomställning, samtidigt som det behövs investeringar för att hantera en hållbar urbanisering. Omställningen skapar exportmöjligheter för svenska företag och det är viktigt att politiken stödjer denna utveckling.

7 november 2019: Kina, Indien och gröna exportmöjligheter

Vad kan och bör centralbanker göra för klimatet

Klimatförändringarna utgör risker för den finansiella stabiliteten och är därför en fråga som centralbankerna måste ta itu med.

14 mars 2019: Vad kan och bör centralbanker göra för klimatet

Hela Norden behöver växla upp för att nå FN:s hållbarhetsmål

Hela Norden behöver öka takten i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Störst utrymme för förbättring - och störst affärspotential - finns inom miljö.

28 juni 2018: Hela Norden behöver växla upp för att nå FN:s hållbarhetsmål

Jämställdhet en del av en hållbar utveckling

En del arbete återstår på jämställdhetsområdet för att uppfylla Agenda 2030. Flera reformförslag som kan öka jämställdheten har presenterats, det svåra är att välja rätt.

30 april 2018: Jämställdhet en del av en hållbar utveckling

Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande

Sverige rankas högt i jämställdhet, men betydande utmaningar kvarstår. Ökad jämställdhet kan höja sysselsättningen i Sverige och gynna ekonomin.

25 april 2018: Jämställdhet främjar tillväxt och lönsamt företagande

Sustainability analysis in English