Enkelt att köpa och sälja

Du kan när som helst köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.
Fonder
Aktier och andra placeringar

Enklare att deklarera

Schablonintäkten för ISK finns på din förtryckta deklarationsblankett och beskattas som inkomst av kapital.
Exempel skatt på ISK
Schablonbeskattning

Öppna en värdepapperstjänst

När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto (oavsett om du har tjänsterna sedan tidigare). Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Värdepapperstjänster ISK

ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper.