Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Boindex

Familj packar upp flyttlådor i det nya hemmet

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Aktuell rapport

Swedbank Boindex kvartal 2 2023: Boindex på ny rekordlåg nivå

Swedbank Boindex kvartal 2: En tredjedel av inkomsten går till boendekostnader för de som köper ny bostad

Boindex fortsatte att sjunka under årets andra kvartal och ligger nu på en ny bottennivå. Den som köper en bostad idag behöver i genomsnitt lägga en tredjedel av sin disponibla inkomst på boendeutgifter. Stigande bolåneräntor gör också att allt fler hushåll slår i taket för maximalt ränteavdrag. Det visar Swedbank Boindex för andra kvartalet.

Swedbanks sammanvägda boindex ligger nu på rekordlåga 92, jämfört med 95 föregående kvartal.

- Förklaringen är stigande bolåneräntor och högre bostadspriser. Ett hushåll som köper en bostad idag behöver nu i genomsnitt lägga 33 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter. Men många behöver betala mer än så, säger Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom.

I Stockholm och Göteborg behöver ensamstående som köper en bostadsrätt idag i genomsnitt lägga 75 respektive 63 procent av disponibel inkomst på boendeutgifter.

Högre räntor och försämrade ränteavdrag

Stigande bolåneräntor gör också att allt fler hushåll slår i taket för maximalt ränteavdrag. Ränteavdraget gör det möjligt att få tillbaka 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor. Räntekostnader över 100 0000 är däremot endast avdragsgilla med 21 procent.

- Många hushåll får nu räntekostnader som överstiger 100 000 kronor. Ökade räntekostnader och försämrade ränteavdrag är ingen rolig kombination för privatekonomin, säger Arturo Arques.

Ökad sannolikhet för lägre bostadspriser

Under våren och sommaren har bostadspriserna, mot de flestas prognoser, stigit. Med en fortsatt hög inflation och allt högre räntor ökar nu sannolikheten för att bostadspriserna kan börja sjunka igen. Det gäller inte minst bostadsrätter i föreningar med en hög skuldsättning och som redovisar systematiska underskott.

- Hösten kan bli tuff för hushåll och bostadsrättsföreningar med hög skuldsättning. Gör en budget för resten av året och ta höjd för både högre ränta och månadsavgift, säger Arturo Arques. 

Hur ser läget ut i din region och kommun?