En annorlunda bank

En Sparbank fungerar lite annorlunda än de flesta andra banker. Vi bedriver verksamhet inom ett begränsat geografiskt område; i vårt fall Köping, Arboga och Kungsör med omnejd. Vi har inga aktieägare, utan delar istället med oss av vår vinst till saker som gör det bättre i Köping, Arboga och Kungsör. 

Huvudmän ytterst ansvariga

De 48 förtroendevalda huvudmännen i Sparbanken Västra Mälardalen representerar insättarna och ska övervaka Sparbankens förvaltning av spararnas medel.

Att vara huvudman innebär en möjlighet att få delta i och påverka Sparbankens verksamhet och därmed göra en aktiv insats för utvecklingen i vårt verksamhetsområde. Huvudmännen ska aktivt delta i Sparbanksstämman och sätta sig in i Sparbankens verksamhet, fånga upp synpunkter från kunder och föra dem vidare till bankledning och styrelse.

Huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur Sparbankens styrelse och styrelsen utser VD.