Att vara huvudman innebär en möjlighet att få delta i och påverka en sparbanks verksamhet och därmed göra en aktiv insats för verksamhetsområdets utveckling. Huvudmännen ska aktivt delta i Sparbanksstämman och sätta sig in i Sparbankens verksamhet, fånga upp synpunkter från kunder och föra dem vidare till bankledning och styrelse.