Hoppa till textinnehållet

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Västra Mälardalens program för Medium Term Notes (MTN). Varje prospekt skall läsas tillsammans med eventuella tillägg till prospektet, varje dokument som blivit en del av prospektet genom hänvisning samt slutliga villkor för aktuellt lån.

Grönt ramverk