Information om Sparbankens likviditetspositioner samt Sparbankens finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)