Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet

Likviditet

Likviditetsreserv och finanseringskällor

Information om Sparbankens likviditetspositioner samt Sparbankens finansieringskällor som redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7)