Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Boindex

Little girl in moving box with family.

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q1: Hushållens köpkraft för bostadsköp sjönk något

Under första kvartalet 2019 steg både bopriserna och bolåneräntorna i Sverige marginellt. Köpkraften är fortfarande god för många – men det finns variationer mellan olika delar av landet och mellan olika typer av hushåll. Tuffast är det för ensamstående med barn. Det visar Swedbanks Boindex.

Swedbanks sammanlagda Boindex mäter hushållens köpkraft vid bostadsköp och sjönk från 115 till 113 under årets första kvartal. Ett boindex över 100 visar att hushållen lägger mindre än 30 procent av sin disponibla inkomst på boendet, en nivå som historiskt visat sig vara viktig för bostadsprisernas utveckling.

- Trots att boindex backar något till följd av stigande bostadspriser och högre bolåneräntor är de flesta hushålls möjligheter att köpa bostad fortfarande goda. Men köpkraften varierar över landet och mellan olika typer av hushåll. Tuffast är det för ensamstående med barn. Läget för dem är faktiskt sämre än för unga som ska försöka ta sig in på bostadsmarknaden för första gången, säger Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.

Boindex för ensamstående med barn i bostadsrätt ligger på 75 för riket och 56 i Stockholms stad. Högst köpkraft har sammanboende utan barn i bostadsrätt i städer med mindre än 75 000 invånare, för dem ligger boindex på 156. Köpkraften har sjunkit mest för småhus och allra mest i Malmö.

Bättre men fortfarande tufft för unga

Ungas disponibelinkomster jämfört med andra typhushåll har förbättrats. Det är sannolikt en effekt av en god arbetsmarknad med högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Mellan 2011 och 2017 förbättrades disponibelinkomsten för ensamstående i åldern 18-29 med fem procentenheter jämfört med den disponibla inkomsten för ensamstående i alla åldrar.

- Det är glädjande att se hur den stigande sysselsättningen och sjunkande arbetslösheten påverkar de ungas disponibelinkomster. Med ett fast jobb ökar möjligheterna för unga att skaffa tak över huvudet, få möjlighet att bilda familj och leva det liv de vill, säger Arturo Arques.

Hur ser läget ut i din region och kommun?