Hoppa till textinnehållet

PMI, inköpschefsindex – tjänster

Swedbanks/Silfs Inköpschefsindex (PMI) för industrin är en viktig, tidig och lättolkad konjunkturindikator för svensk ekonomi.

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30.

De senaste analyserna

PMI–tjänster steg till 52,3 i juli: återhämtning efter svagt juniutfall

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i juli till 52,3 jämfört med 49,8 i juni. Det är en positiv siffra men under ytan finns det flera tecken på en fortsatt trög tjänstekonjunktur inte minst orderingången som fortsätter att vara utanför tillväxtzonen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juli 2019

PMI–tjänster sjönk till 49,9 i juni: kyligare tjänstekonjunktur

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll i juni till 49,9 från nedreviderade 52,8 i maj och nådde den lägsta nivån på sex år. Även om enskilda månader ska tolkas med viss försiktighet inte minst under sommarmånaderna, är den nedåtgående trenden i PMI-tjänster tydligt nedåtriktad och signalerar en allt svalare svensk tjänstekonjunktur, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2019

PMI–tjänster sjönk till 53,3 i maj: nedväxling i tjänstekonjunkturen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) minskade i maj med 0,6 indexenheter till 53,3 och noterade den lägsta nivån sedan 2016. Det är tredje månaden i rad som PMI tjänster sjunker och förstärkte den trendmässiga nedgången i tjänstekonjunkturen som pågått sedan 2018, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, maj 2019 (pdf)

PMI–tjänster föll till 54,0 i april: nedåt men tecken på stabilisering

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk för andra månaden i rad till 54,0 i april från 55,1 i mars. Ett tre månaders glidande medelvärde visar dock på att indexet har stabiliserats under de senaste månaderna och kan vara en första indikation på en botten i tjänstekonjunkturen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. De närmaste månaderna kommer därför att bli avgörande vart tjänstekonjunkturen är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, april 2019

PMI–tjänster sjönk till 55,3 i mars: nedväxling i konjunkturen

Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll tillbaka i mars till 55,3 från 55,8 i februari. Det betyder ändå att tjänstesektorn är kvar i tillväxtzonen men har gradvis tappat fart under de senaste kvartalen, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Sedan första kvartalet i fjol har PMI-tjänster fallit med 4,1 indexenheter.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, mars 2019 (pdf)

PMI–tjänster steg till 55,9 i februari: ljuspunkter i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 55,9 i februari från 54,2 i januari. Det var en bred uppgång och innebär att konjunkturen i tjänstesektorn stärktes i februari men fortfarande är trenden nedåtriktad även om det finns ljuspunkter, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen i tjänstesektorn är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, februari 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 54,1 i januari: svag inledning av 2019

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll för andra månaden i rad till 54,1 i januari från 55,8 i december. Nedväxlingen i tjänstesektorn fortsatte under årets första månad och befäste den nedåtgående trend som inleddes under 2018, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, januari 2019 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,4 i december: bred nedgång men kvar i tillväxtzonen

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 56,4 i december från 61,1 i november och nådde den näst lägsta nivån under 2018. Det var en bred nedgång och ett tydligt omslag efter det starka utfallet i november, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, december 2018 (pdf)

PMI–tjänster ökade till 62,2 i november: Ny årshögsta nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg i november med 5,8 indexenheter till 62,2 efter att ha sjunkit fyra månader i rad. Det dock för tidigt att avgöra om konjunkturen i tjänsteföretagen är på väg att stärkas. Nästkommande månader kommer att bli avgörande vart konjunkturen är på väg.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, november 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,3 i oktober: Avtagande expansion

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,3 i oktober från 56,6 i september. Det innebär att nedväxlingen i totalindexet fortsatte för fjärde månaden i rad och noterade en ny lägsta nivå för i år.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, oktober 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 56,6 i september: Nedväxling från hög nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 56,6 i september från 57,1 i augusti. Septemberutfallet innebar att nedväxlingen i totalindexet fortsatte under tredje kvartalet och för andra kvartalet i rad, men är alltjämt i tillväxtzonen (över 50-strecket).

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, september 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 57,1 i augusti: Dämpning men en hög nivå

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 57,1 i augusti från 59,0 i juli. Trots nedgången noterades ett tre månaders glidande medelvärde för augusti till en oförändrad nivå om 58,6 jämfört med motsvarande medelvärde för juli.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, augusti 2018 (pdf)

PMI–tjänster sjönk till 59,1 i juli: Nedgång, men ett starkt utfall

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) sjönk till 59,1 i juli från 59,8 i juni. Ett tre månaders glidande medelvärde sjönk med 0,3 indexenheter till 58,6 i juli jämfört med motsvarande medelvärde för juni som var 58,9. Inköpschefsindex för tjänstesektorn kvarstår på en expansiv nivå.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juli 2018 (pdf)

PMI–tjänster steg till 59,8 i juni: Hög nivå kvarstår i tjänstesektorn

Inköpschefsindex för tjänstesektorn (PMI–tjänster) steg till 59,8 i juni från 57,0 i maj. Ett tre månaders glidande medelvärde för juni noterades till 59,0, vilket var 0,3 indexenheter högre än motsvarande medelvärde i maj. Det innebär att fyra månaders nedgång bröts.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn, juni 2018 (pdf)