Just nu är det viktigaste för dig som företagskund att förstå om ditt/dina affärssystem är kompatibla med filformatet ISO20022 XML. Det är den nya europeiska standarden som kommer att användas i Sverige. Vi kommer naturligtvis se till att stödja befintlig standard under en övergångsperiod så att du/ditt företag får tid att implementera den nya standarden.

När vi övergår till en ny infrastruktur för betalningar kommer en av de större fördelarna för dig som företagskund att handla om den nya standarden för filformat och filkommunikation. Du kommer kunna sända och ta emot betalningar snabbare och smidigare framöver.

Vad behöver jag göra nu? 

För att du ska vara väl förberedd och känna dig trygg inför de kommande förändringarna, är det bra om du:

  • Kontrollerar med din programvaruleverantör om ditt affärs- eller ekonomisystem kan arbeta i ISO20022XML formatet redan idag.
  • Tar reda på när systemet/systemen förväntas att bli uppdaterade, detsamma gäller om du har egenutvecklade program.
  • Börjar planera för att byta din kommunikationslösning till en koppling mot banken, om du skickar och hämtar filer direkt via Bankgirot idag (till exempel via BG Link)
  • Börjar se över byte av tjänst om du hanterar dina löneutbetalningar via tjänsten Bankgirot lön, KI. Vi rekommenderar att du byter till vår egen lönetjänst, Swedbank Lön, som kommer att finnas kvar även efter införandet av en ny infrastruktur för betalningar.

Viktigt att veta

  • Bankgironummer kommer att finnas kvar
  • Swedbank Lön och Utbetalningar kommer att finnas kvar
  • ISO20022XML är det filformat som kommer att användas för våra nya betalningstjänster
  • Du kan redan nu skicka in filer i ISO-format till Swedbank 
  • Swedbank och sparbankernas nya produkterbjudanden börjar lanseras under 2023 

Mer information

Vi kommer löpande att anordna webbinarier, där vi berättar mer om våra och sparbankernas planer och hur vårt arbete med införandet av den nya infrastrukturen går framåt. Inför varje webbinarie kommer vi att lägga upp en länk till anmälan på vår webbsida. Har du redan deltagit på något av våra tidigare webbinarier om den kommande förändringen, får du en inbjudan direkt via mejl.