När du gör en ansökan/intresseanmälan kommer dina personuppgifter (såsom kontaktuppgifter, personnummer samt innehåll i personligt brev och CV) administreras av banken i syfte att behandla din ansökan. Banken stödjer behandlingen på en intresseavvägning där banken bedömt att intresset av att kunna behandla dina personuppgifter i samband med ansökan väger tungt och är nödvändigt för att kunna hantera din ansökan. Uppgifterna du lämnar sparas högst i två år efter den senaste händelsen, eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr