Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om amorteringsfritt för dig som privatkund

 • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade. Ränta betalas som vanligt.

 • Du ansöker om amorteringsbefrielse i din internetbank. Logga in och tryck på fliken Lån - översikt och sen på ansökningsknappen under rubriken Pausa din amortering tillfälligt.

 • Du som bedömer att din ekonomiska situation har eller kommer att påverkas med anledning av effekterna från coronaviruset covid-19.

 • Nej, det räcker att en av låntagarna skickar in ansökan. När den låntagaren skickar ansökan intygar hen samtidigt att övriga medlåntagare är informerade och att ni är överens om att en ansökan skickas in om amorteringsbefrielse för era gemensamma lån.

 • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån och andra privatkrediter du har i Sparbanken Västra Mälardalen.

 • Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen
  För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse och kan beviljas befrielse längst till och med den 31 augusti 2021 enligt nuvarande Coronadirektiv. 

   

  Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen
  För andra lån ansöker du om amorteringsfrihet upp till sex månader och omprövning görs efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader. Beviljas du amorteringsfrihet gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsfriheten i tre månader.

 • Du skickar då in två ansökningar en för dina förtagskrediter och en för dina privatkrediter.
  Ansökan för amorteringsbefrielse för företagskrediter hittar du på sparbankenvm.se/coronatipsforetag

 • När du skickat din ansökan får du en bekräftelse på skärmen att vi tagit emot din ansökan och vi återkommer med svar till dig så snart vi kan. Om ansökan beviljas skickas bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Om ansökan avslås skickas en bekräftelse på avslaget. Du får bekräftelse i internetbanken eller via brev om du inte har internetbanken.

 • När vi beviljat och registrerat amorteringsbefrielsen får du en bekräftelse i internetbanken (eller per post om du inte har internetbanken).

   

  I bekräftelsen ser du datum när amorteringsbefrielsen startar för de lån du sökt amorteringsbefrielse för.

   

   

 • Om du har skickat en ansökan om amorteringsbefrielse men ännu inte fått bekräftelse på att den är beviljad och registrerad så ska amorteringen betalas som vanligt.

  Det innebär att beviljad amorteringsbefrielse kommer att gälla först från och med därpå följande förfallodag.

 • Om du vill börja amortera igen kan du ringa till oss på 0771-55 00 55. Du är även välkommen att kontakta ditt bankkontor.