Skip to content

Frågor och svar – Kostnads- och avgiftssammanställningen

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna kring sammanställningen. Hittar du inte svaret du söker så titta gärna på exempelrapporterna med förklaringar eller kontakta oss.

Om rapporten

 • Det här är en sammanställning som visar vilka kostnader och avgifter du haft för ditt sparande i banken under förra året och hur din värdeutveckling varit både före och efter kostnaderna räknats in. Du kan se sammanställningen som ett komplement till de årsbesked som du varje år får från banken

   

  Att du får den här sammanställningen beror på två EU-regleringar, som heter MiFID2 och IDD. Där står det att banken är skyldig att skicka ut en rapport som visar på kostnader och avgifter och vilken effekt de haft på din värdeutveckling.

 • Det är bara sparande du haft under föregående år och där det funnit kostnader, som finns med i rapporten.
  På en övergripande nivå delas de olika typerna in i ”Sparande” respektive ”Kapitalförsäkring”.

   

  Inom gruppen ”Sparande” ryms:

  - Alla typer av fria fondkonton (inklusive HSB Fondkonto)
  - Fria värdepappersdepåer med tillhörande likvidkonto och eventuella valutakonton
  - Investeringssparkonton (ISK)
  - Individuellt pensionssparande (IPS)

   

  Inom gruppen Kapitalförsäkring ryms:
  - Alla typer av kapitalförsäkringar (Kapitalspar Pension, Företagskapital, Kapitalspar, Kapitalspar Barn, Kapitalspar Premium, Direktpension Depå, Företagskapital Depå, Kapitalspar Depå, Kapitalpension Fond, Kapitalpension Depå, Direktpension, Kapitalspar SFF)

 • Den här sammanställningen får du på grund av två EU-regleringar som siktar in sig på spara- och försäkringsprodukter och eventuella tjänster som hör till.

 • Har du ett privat pensionssparande inom Individuellt pensionssparande (IPS) eller ISK så syns detta på sid 3 i rapporten (den som visar kostnader- och avgifter för sparande).

  Om du har pensionssparande i någon typ av kapitalförsäkring (exempelvis Kapitalpension eller Direktpension) kommer detta med på sidan som visar Kapitalförsäkringar.

 • Kostnaderna och avgifterna kan övergripande delas in i tre kategorier:
  - Kostnader för fonder och andra värdepapper (kallas i vissa sammanhang även för produktkostnader eller instrumentkostnader)
  - Tjänstekostnader som regleras inom ramen för MiFID2
  - Försäkringskostnader som regleras inom ramen för IDD (I stort sett samma typer av kostnader som Tjänstekostnader men även vissa försäkringsspecifika kostnader och avgifter)

  Ytterligare nedbrytning av kostnaderna till olika kostnadstyper:
  - Kostnader för fonder och andra värdepapper delas upp i engångsavgifter, löpande avgifter, transaktionskostnader och övriga kostnader.
  - Tjänstekostnader och försäkringskostnader delas upp i engångsavgifter, löpande avgifter, transaktionskostnader, avgifter för stödtjänster och övriga kostnader.

 • Även om det står rapportperiod 1 januari-31 december i din rapport så omfattar rapporten bara den tid du varit kund hos oss. Oavsett om du blev kund senare under föregående år eller avslutade dina engagemang i banken innan 31 december så får du en rapport där rapportperioden står som 1 januari-31 december.

 • Om du har haft engagemang i två banker så får du två rapporter, en för tiden i den ”gamla” banken och en för tiden i den ”nya” banken.

 • Värden för olika sparprodukter hämtas från flera olika system och rutiner och tidpunkter för värdering kan skilja sig åt. Det gör att värderingar av samma sparprodukt vid enstaka tillfällen kan skilja sig åt mellan olika rapporter från banken. Till exempel kan värden skilja sig åt mellan kostnadsrapporten och årsbesked för sparande i kapitalförsäkring och Investeringssparkonto.

Om kostnader och avgifter

 • Du har kunnat se kostnader tidigare, till exempel på årsbesked, men aldrig på detta samlade sätt som rapporten visar. De nya regleringarna vill att vi banker underlättar för dig som kund att bättre kunna se och jämföra dina kostnader och avgifter på ett tydligt sätt.

 • Det har att göra med att det är olika regelverk som styr hur man räknar kostnader i fondernas årsbesked (UCITS) och försäkringarnas årsbesked (FRL) än det regelverk som styr hur beräkningarna görs i kostnads-och avgiftssammanställningen (MiFID2 och IDD).

   

  Fonder

  De två olika sätten att rapportera gör att kostnaderna i kostnads-och avgiftssammanställningen är högre än kostnaderna i årsbeskedet för en och samma fond. Anledningen är att fondens transaktionskostnader räknas ut på olika sätt. MiFID2, och därmed kostnads- och avgiftsammanställningen, räknar med både direkta och indirekta transaktionskostnader. Direkta är till exempel courtage och valutaväxlingskostnader. Indirekta kostnader är beräknade värden baserade på omsättningshastigheten på värdepapper i fonden samt skillnaden mellan köp- och säljkurserna. Dessa finns inte med i årsbeskeden för fonder.

   

  Försäkringar

  Årsbeskeden för försäkringsprodukter regleras av FRL (försäkringsrörelselagen), och skiljer sig därför något från redovisningen i denna rapport. Rapporten omfattar bara kostnader som hör till själva försäkringssparandet medan årsbeskeden även inkluderar kostnader för eventuella riskmoment inom försäkringen (till exempel premiebefrielse).

   

  För att visa kostnaderna för finansiella instrument på ett enhetligt sätt i rapporten, oavsett om exempelvis en fond finns inom en försäkring eller i ett fritt fondsparande så följer kostnadsuppdelningen MiFID2:s regler.

 • Det beror på vilken typ av sparande du har. Har du fonder så är fondens förvaltningsavgift avdragen varje dag i den andelskurs som fonden redovisar. Hur stor den avgiften är för just dig redovisas under ”Kostnader för fonder och andra värdepapper”.

  Om du har svenska aktier som du handlar med betalar du ett courtage vid varje aktieaffär. Den kostnaden hittar du under huvudrubrikerna ”Tjänstekostnader” och/eller ”Försäkringskostnader.

 • Den vanligaste kostnaden när det gäller fonder är fondens förvaltningsavgift och den betalar du varje dag i och med att avgiften är inräknad i den andelskurs som sätts för fonden varje dag. Det är alltså ingen betalning du ser utan den är redan borträknad i den kurs och det värde din fond/dina fonder har.

  Ett fåtal fonder kan ha en inköps- eller inlösenavgift när du köper eller säljer fonden. I så fall kommer det påverka hur många andelar dina pengar räcker till (vid köp) och hur mycket pengar du får ut (vid försäljning). Inga av Swedbank Roburfonderna har den här typen av avgifter utan endast förvaltningsavgift.

 • I den här sammanställningen görs ingen direkt skillnad på vad som är en kostnad och vad som är en avgift. Se på det som ett samlingsbegrepp för en totalsumma som påverkar din avkastning.

Om provisioner

 • Provisioner är ersättningar som exempelvis olika fondbolag och försäkringsbolag betalar till banker och andra finansiella bolag som säljer deras fonder och försäkringar (återförsäljare). Av den försäkringsavgift och förvaltningsavgift du betalar används en del till provisioner till återförsäljarna.
  (Exempelvis betalar Swedbank Robur provision till Swedbank och sparbankerna för att de säljer/distribuerar deras fonder)
  Den provision som redovisas i rapporten innebär inte några extra avgifter utan gör det bara mer tydligt hur stor andel av de kostnader/avgifter du betalar som går till provisioner.
  Provisionen är en del av den förvaltningsavgift du betalar för en fond och går till att ersätta återförsäljaren för att denna tillhandahåller fondbolagets fonder så du kan köpa dem.