Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet i fonder

Children blowing soap bubbles.

Hållbara investeringar är viktiga för att driva samhället mot en bättre värld. Genom att välja ett hållbart sparande kan du få dina pengar att växa och samtidigt göra skillnad. Här kan du läsa mer om vår syn på hållbarhet i fonder och hur Swedbank Robur arbetar med hållbarhet i fondförvaltningen.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. 

Svanenmärkta fonder

Svanen gör det lättare att fatta ett hållbart beslut för ditt sparande. Se vilka av våra fonder som är svanenmärkta och vad det innebär.

Svanenmärket

Så hittar du hållbara fonder

Hållbara fonder i vår fondlista

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att hitta de mest hållbara fonderna i vårt utbud. Vi har tagit fram särskilda hållbarhetskriterier för de fonder som säljs via vår fondlista. De som uppfyller kriterierna kategoriseras som fonder med särskilda hållbarhetskriterier i fondlistan.

Swedbank Roburs hållbarhetsarbete

Som ett stort fondbolag har Swedbank Robur ett viktigt ansvar att påverka bolag att agera mer hållbart. Vår övertygelse är att företag som tar ansvar för människor och miljö får en gynnsam utveckling på lång sikt. Det är till nytta både för dig som fondsparar och för företagen.

Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur schysta fondernas innehav är jämfört med andra fonder i samma kategori. Det som mäts är hur väl företag i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG). Fonden får sedan ett betyg i form av 1-5 glober.

Till fondlistan

När du kommer till fondlistan kan du filtrera den på särskilda hållbarhetskriterier. Morningstars hållbarhetsbetyg finns intill varje fond.

Ordlista hållbarhet

Hållbara investeringar är ett samlingsnamn för flera olika arbetssätt som investerare använder för att ta miljö- och samhällsansvar.