Hoppa till textinnehållet

Mini Future Long, vete, soja eller diesel

Mini Future Long passar dig som tror på stigande priser på någon av råvarorna vete, soja eller diesel. Du behöver vara en aktiv, erfaren investerare och villig att ta risk.

Mini Future Long

Stiger priset på vete, soja eller diesel, ökar värdet på Mini Future Long mer än underliggande tillgång eftersom produkten har en hävstång på värdeutvecklingen. Placeringen ger möjlighet till bättre avkastning än marknadsuppgången på råvaran, men innebär även en betydligt högre risk än en direktinvestering i underliggande tillgång. Faller priset på underliggande tillgång riskerar du som investerare att förlora hela eller delar av din investering. Detta eftersom produkten har en hävstång som förstärker nedgången likväl som den förstärker värdeutvecklingen i underliggande marknad.

Läs mer i Produktblad, Frågor och svar, Slutliga villkor, Prospekt respektive Faktablad. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och man kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Aktuella Mini Future Long

Mini Future Long

Kurslista

Slutliga villkor

Mini Future Long Vete x5 Kurslista Long Vete x5 Slutliga villkor
Mini Future Long Soja x5 Kurslista Long Soja x5 Slutliga villkor
Mini Future Long Diesel x5 Kurslista Long Diesel x5 Slutliga villkor