Allt fler värdehandlingar finns idag i digital form, och kan lagras digitalt på ett säkert sätt. Det har gjort att efterfrågan på bankfack har minskat. Du kan inte längre teckna avtal om ett nytt bankfack hos Sparbanken Västra Mälardalen.

Du som idag har ett bankfack på ett av våra kontor som slutar erbjuda bankfack kommer i god tid innan stängning få information om detta.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: sparbankenvm.se/kontakt