Vad letar du efter?
Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
Familjejuridik
App, internetbank, BankID
Händelser i livet

Aktuella inlåningsräntor privat

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson. Om du behöver ta ut pengarna innan slutförfallodagen bryter du avtalet och det tillkommer en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Denna beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen. Ränteskillnadsersättningen tas i första hand ut från upplupen ränta, men om den inte räcker tas resterande belopp ut ifrån kapitalet.

 

Fasträntekonto – aktuella räntor 2023-12-11

Löptid
Ränta
Effektiv ränta 360/360
3 mån 3,80  
6 mån 3,80  
1 år 3,95 4,02
1,5 år 3,27 3,29
2 år 2,97 2,97
3 år 2,83 2,79
4 år 2,74 2,67
5 år 2,71 2,61
     

Västra Mälardalskonto Spar

Pris

Belopp över 50.000 kr och högre, från första kronan: 2,80 %

Belopp under 50 000 kr: 2,20 %

 

Fria uttag vid överföring till flertalet andra spar- och placeringsformer hos Sparbanken och hos vår samarbetspartner Swedbank. Två konstnadsfria uttag per år, därefter 2 % uttagsavgift, dock minst 200 kr per uttag. Kan endast öppnas av fysisk person.

Sparandekonto

Pris

Belopp över 250 000 kr: 2,80 %.

Belopp mellan 50.000 kr och 250 000 kr: 2,25 %.

Belopp upp till 50 000 kr: 2,20 %.

 

Fria uttag vid överföring till flertalet andra spar- och placeringsformer hos Sparbanken och hos vår samarbetspartner Swedbank. Fyra avgiftsfria uttag per år, varje uttag därefter minskar räntan med 1,00 % på uttaget belopp, dock minst 60 kr per dag.

Placeringskonto

Pris

Belopp över 1.000.000 kr, från första kronan: 3,30 %.

Belopp mellan 250.000 kr och 1.000.000 kr: 2,80 %.

Belopp upp till 250.000 kr: 2,20 %.

Fria uttag.

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 2,15 %

Västra Mälardalskonto Privat

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,55 %

Postala kontoutdrag kvartalsvis 0 kr
Postala kontoutrdag månadsvis på begäran 100 kr per år.
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kr i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Startkonto för ungdomar mellan 13-21 år.

Ränta för närvarande: 0,55 %

Fria uttag

 

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 3,45 % på Skogskonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 1,0 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag

Mer information