Hoppa till textinnehållet

Vid dödsfall

En anhörigs bortgång innebär ofta stora förändringar för de efterlevande. Mitt i sorgen när någon dör ska du som anhörig och dödsbodelägare ta tag i allt det praktiska, bland annat den avlidnes ekonomi. När det gäller juridiska och ekonomiska frågor i samband med bouppteckning och arvskifte kan vi erbjuda sakkunnig hjälp.

Praktiska råd och upplysningar

 1. Bouppteckning

  En bouppteckning ska upprättas i de flesta fall och påbörjas inom 3 månader från dödsfallet och skickas in till skatteverket för registrering inom 4 månader.

  Vår Boutredare kan hjälpa till med detta.

 2. Betala räkningar

  Om det finns räkningar i den avlidnes/dödsboets namn kan vi hjälpa till med betalning från konton i Sparbanken Västra Mälardalen. Kom ihåg att även se över dödsboets eventuella autogiron och överföringar. Fyll i och skicka in nedan blankett.

  Betalningsuppdrag från dödsbo (pdf)

 3. Fullmakter och tilläggstjänster

  Fullmakter plockas bort i samband med dödsfall. Likaså tilläggstjänster så som bankkort, internetbank och elektroniska fakturor.

 4. Tillträde till bankfack

  Tillträde till den avlidnes bankfack beviljas som regel för nära anhörig, detta sker då i närvaro av banktjänsteman.

 5. Utbetalning av försäkringar

  Utbetalning av försäkringar kan ordnas i samråd med Sparbanken.

 6. Arvskifte

  Arvskifte ska normalt upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Ett arvskifte innebär att dödsboet delas mellan delägarna när eventuella skulder är betalda och eventuell bodelning är gjord. Arvskiftet blir aktuellt först när bouppteckningen blivit registrerad hos Skatteverket. 

  Fördelningsblankett för utbetalning av arv

  Läs mer om Arvskifte

Information till anhöriga

Vill du ha hjälp med bouppteckning och arvskifte?