Därför har vi listat sådana där ord som dyker upp när det ska pratas om pengar, så att du ska kunna hänga med. Kika in när du behöver kolla upp ett ord – och tipsa oss gärna om du saknar något så fyller vi på i listan.


SPARA-ORD

Sparbuffert
Sparade pengar som du snabbt kan använda om något oförutsett skulle hända. Två månadslöner efter skatt är en bra nivå.

Aktie 
En aktie är en andel i ett företag. Genom att köpa aktier i blir du delägare i företaget. Om företaget går med vinst och det blir utdelning får aktieägarna dela på pengarna.

Räntebärande värdepapper
Ett bevis på att du under en förutbestämd tid har lånat ut pengar till stat, kommun eller ett stort företag. Under den tiden får du en förutbestämd ränta på värdepappret. Ett exempel på räntebärande papper är obligationer. Att spara i räntebärande papper innebär en mindre risk (och oftast också avkastning) än att spara i aktier och fonder.

Fond 
En fond är en sparform som består av både aktier eller räntebärande papper – oftast är det en blandning av båda. En fond som har högre andel aktier har högre risk och ger oftast högre avkastning. En fond med högre andel räntebärande papper har lägre risk och ger också lägre avkastning.

Indexfond
En indexfond (kan också kallas passivt förvaltad fond) är en värdepappersfond som speglar ett visst marknadsindex (en mall). I motsats till en aktivt förvaltad fond är indexfonden programmerad att följa sitt index.

Aktivt förvaltad fond 
En aktivt förvaltad fond är en blandning av aktier och/eller räntebärande värdepapper som förvaltas aktivt av en förvaltare.

Avkastning 
Värdet på en tillgång förändras över tid. Om till exempel värdet av en aktie stiger över tid så betyder det att avkastningen på den aktien också har ökat med motsvarande.

Risk i sparande
Hur mycket risk du har i ditt sparande kan lite förenklat översättas till hur mycket aktier du har och hur nischade de är. Har du till exempel bara aktier inom en bransch i ett land så har du väldigt mycket högre risk än om du har fördelat pengarna på aktier inom olika branscher och i olika delar av världen.

Förmånstagare 
Den eller de personer som får försäkringsbeloppet om den som har försäkringen skulle avlida. Vill man till exempel vara säker på att ett sparande i en kapitalförsäkring ska tillfalla barn eller någon annan om man skulle avlida så gör man den eller de till förmånstagare till kapitalförsäkringen.

Sparhorisont
Att spara på lång eller kort sikt är olika sparhorisonter. Ett sparande till semestern nästa år ett kortsiktigt sparande, med kort sparhorisont. Ett sparande till pension är ett långsiktigt sparande, med lång sparhorisont. Generellt kan man tänka sig att ta lite större risk med ett långsiktigt sparande än ett kortsiktigt. Börsen rör sig upp och ner och sannolikheten att drabbas av en nedgång minskar över tid. När man närmar sig att ta ut pengarna från sitt långsiktiga sparande kan man även se över och minska risken i sina placeringar.

Investeringssparkonto 
På ett investeringssparkonto (ISK) kan du samla ditt sparande i aktier, fonder och andra finansiella produkter. Där kan du köpa och sälja på ett enkelt sätt. Du betalar inte skatt vid varje försäljning utan schablonbeskattas i stället utifrån värdet av ditt sparande. Skatten kommer förtryckt i din deklaration, så du behöver inte själv ta upp försäljningar i din deklaration.

Ränta-på-ränta 
Om en investering ger avkastning och den avkastningen återinvesteras så kommer det beloppet också att ge ytterligare avkastning i framtiden. På så sätt tjänar man avkastning även på den tidigare avkastningen. Det gör att det investerade kapitalet växer väldigt mycket mer än med enbart det belopp man sparar.

Intresserad av aktier och fonder? Kolla in Aktiellt för dagliga tips och analyser! 

PENSIONS-ORD

Pension
Pension är de pengar du kommer att få varje månad efter att du har slutat jobba. Pensionen består av tre delar. Den första är den allmänna pensionen (som består av inkomstpension och premiepension) kommer från staten. Den ser lite olika ut beroende på hur mycket du har jobbat och vilken lön du haft. Sedan är det tjänstepensionen, som du får från din arbetsgivare. Den sista delen är eget sparande och det är frivilligt.

Här kan du läsa mer om pension

Löneväxling 
Du som anställd kan få en del av din lön omvandlad till pension. Det kallas löneväxling och är ett sätt att få bättre pension eller kunna pensionera sig tidigare.

Premiepension 
Premiepension är en del av den allmänna pensionen (som kommer från staten). Den kan placeras i värdepappersfonder. Om du inte själv gör ett val görs ett val automatiskt, som hittills har visat sig vara riktigt bra.

Tjänstepension 
Den delen av pensionen som du får från din arbetsgivare. Den sätts automatiskt in på ditt pensionskonto som en del av dina anställningsvillkor. Bara fem till tio procent av de anställda i Sverige saknar förmånen – är du en av dem bör du genast be om kompensation att själv kunna sätta undan. 

Pensionsrätter 
Varje år du arbetar och betalar skatt i Sverige får du pensionsrätt. Det är din intjänade pension. Hur stor din pensionsrätt blir bestäms av hur stor din pensionsgrundande inkomst är.

LÅNE-ORD

Belåningsgrad
Belåningsgraden anger hur mycket du kan låna på bostaden i förhållande till vad den är värd på marknaden.

Skuldkvotstak 
Ett skuldkvotstak är en begränsning som bankerna har när privatpersoner vill låna pengar för att köpa en bostad. Det finns för att människor inte ska låna mer pengar än de har råd att betala tillbaka och samtidigt ha en rimligt levnadsstandard.

Amortering 
Att lån består av två delar: ränta och amortering. Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. (Räntan är det du betalar till banken för att du får låna.) Läs här om amorteringskravet som finns.

Ränta 
Att lån består av två delar: ränta och amortering. Räntan är det du betalar till banken för att du får låna. (Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle.)

Avbetalning 
Om du handlar något på avbetalning betyder det att du får varan först, men betalar i efterhand. Det kan ofta handla om att du delar upp summan på ett visst antal betalningar under en bestämd tid.

Effektiv ränta 
Med effektiv ränta menar man alla kostnader som ingår när du tar ett lån. Räntan är kostnaden du får betala för att du får låna av banken, men sedan tillkommer även fasta avgifter. Den effektiva räntan är alltså den sammanlagda kostnaden.

Styrränta/Reporänta 
Styrränta, eller reporänta, är den ränta som Riksbanken tar ut när den lånar ut pengar till övriga banker. Styrräntan kan påverka den ränta som bankerna i sin tur tar och ger sina kunder.

Blancolån
Ett lån utan säkerhet kallas blancolån. Eftersom det inte finns någon säkerhet för banken som lånar ut är räntan oftast högre när du tar ett sådant lån.

BOSTADS-ORD

Pantbrev 
Om du vill ta ett lån och behöver säkerhet kan du använda en fastighet du redan äger som säkerhet. Då skrivs ett pantbrev som bevisar att du har belånat fastigheten. Du kan dock inte använda en bostadsrätt som säkerhet eftersom du egentligen bara äger rätten att bo där och inte äger bostaden. Rätten till bostadsrätten kan du dock fortfarande pantsätta.

Lagfart
En lagfart är ett bevis på vem som äger en fastighet. Om du blir ägare till en fastighet måste du registrera överlåtelsen inom tre månader och det gör du genom att ansöka om lagfart. Det gör du hos Lantmäteriet.

Gäldenär
En gäldenär är någon som står i skuld till någon annan, som i sin tur kallas borgenär.

Borgenär 
En borgenär är den som lånar ut till en gäldenär – som i sin tur är den som står i skuld.

Borgensman
En borgensman är någon som går i god för att någon som tar ett lån (även kallad gäldenär) kommer att betala tillbaka och förbinder sig att själv betala om så inte sker.

Köpeskilling
Köpeskilling är egentligen bara att svårare ord för pris. Ordet används oftast när det handlar om fastigheter.

ÖVRIGA EKONOMI-ORD

Inflation
Det här är inget roligt ord, det används nämligen om att pengar minskar i värde. Du får alltså betala mer pengar för samma saker – eller färre varor för samma mängd pengar om man så vill.

Betalningsanmärkning
Om du inte har skött dina betalningar och trots påminnelse inte har betalat får du oftast en betalningsanmärkning. Den kan göra det svårt för dig att få lån eller handla på kredit, eftersom du anses vara opålitlig som betalare. Har du väl fått en anmärkning är den kvar i tre år. Därför är det viktigt att sköta sina betalningar och alltid höra av sig om du vill ha längre tid på dig att betala. För det mesta går det att ordna så länge man hör av sig.

Bodelning
Bodelning är det som sker när ett par skiljer sig eller när någon gått bort. Det betyder att man bestämmer hur deras egendom ska delas upp.