Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Arv, gåvor och testamente – det här gäller

A group of people watching a kids soccer game.

Att tänka på döden kan vara jobbigt i sig – och att tänka på det praktiska runtomkring ligger ofta ännu längre bort. Men när någon avlider kan det vara skönt att vara lite förberedd på vad som gäller – och inte minst att få veta hur de val som görs medan alla är i livet kan påverka längre fram. Här kommer en genomgång av det viktigaste som rör arv, gåvor och testamente.

När det gäller arv finns en hel del regler och lagar att hålla reda på. Man brukar prata om olika arvsklasser, där makar, barn, syskon, far- och morföräldrar och deras barn ingår. Kusiner och släkt som ligger längre bort har ingen rätt att ärva. Men det betyder ju inte att man inte kan skriva in dem i ett testamente om man vill.

Makar och gemensamma barn ingår i första arvsklassen. I andra klassen ingår föräldrar och syskon till den avlidne och i den tredje klassen ingår far- och morföräldrar och deras barn. Som gifta ärver den efterlevande maken/makan i första hand, före gemensamma barn, som i sin tur får sitt arv när båda föräldrarna har dött. Så kallade särskullsbarn, alltså barn som inte är gemensamma, har däremot rätt att få ut sitt arv direkt. Det innebär att om ett par är gifta och har varsitt barn sedan tidigare så har den avlidnes barn rätt till arvet i första hand.

Så gör du när en anhörig gått bort - artikel från En bättre framtid

Är man"bara" sambos finns inga rättigheter alls för den kvarlevande, mer än att behålla det paret har ägt tillsammans. Sånt som den avlidne ägde innan har du som sambo alltså inte någon laglig rätt till. Så om man vill att sambon ska få ärva måste man skriva det i ett testamente.

Gåvor som den avlidne har gett medan hen var i livet kan komma att räknas som ett förskott av arvet. Det kan bli betydelsefullt om ett av flera syskon har fått en större gåva medan föräldrarna var i livet. Därför är det viktigt att vara tydlig med om gåvan är ett förskott eller om den ska ligga utanför. Vill man inte att gåvan ska räknas av på arvet måste man skriva ett gåvobrev.

Samma princip gäller om man är gift och ärver. Enligt lag delar man ju som gifta på allt man äger, vilket betyder att om en av parterna får ett arv ska det egentligen delas om man sedan väljer att skilja sig. Det går dock att komma överens om att arvet ska ses som så kallad "enskild egendom", vilket betyder att det ligger utanför i händelse av skilsmässa. Enskilda egendomar och gåvor mellan makar ska registreras hos Skatteverket, och har ni skrivit ett äktenskapsförord kan ni uppdatera det.

Behöver du hjälp med juridiken? Vi erbjuder en rad juridiska tjänster, till exempel testamente, äktenskapsförord och samboavtal.

Testamente

  • Skrivs av den vars tillgångar kommer att gå i arv när hen avlider
  • Du kan själv skriva ditt testamente men det är bra att veta att det finns vissa formkrav, så det kan vara bra att ta juridisk hjälp.
  • Du kan testamentera allt, utom laglott som bröstarvingar har rätt till, till vem som helst.
  • Du måste vara över 18 år för att få skriva ett testamente, men efter 16 års ålder går det bra att skriva testamente för pengar man själv har tjänat, fått i gåva eller har fått testamenterat till sig
  • Ett testamente ska inte registreras, det förvarar du själv på en säker plats, till exempel ett bankfack eller ett företag som erbjuder tjänsten. Men det skall undertecknas av två vittnen.

Gåvobrev

  • Ett gåvobrev skrivs när du ska ge bort något värdefullt, som en fastighet eller en större summa pengar.
  • Ett gåvobrev skapar trygghet för både mottagare och givare.
  • I ett gåvobrev kan du skriva in villkor för gåvan, till exempel att det inte ska vara ett förskott på arvet eller att det ska vara en enskild egendom.
  • För att vara giltigt ska gåvobrevet mellan makar registreras hos Skatteverket.