Med Betalningsservice för dödsbo får du som är dödsbodelägare hjälp att betala räkningar och lösa in utbetalningsavier från bankgirot som står i den avlidnes eller i dödsboets namn. Det kan vara till exempel begravningskostnader, hyra, el- och telefonräkningar. Pengarna tas ifrån den avlidnes konto. Likaså sätts utbetalningar in på den avlidnes konto.

Banken godkänner inga andra uttag från den avlidnes konto innan bouppteckningen är registrerad av Skatteverket. Det gäller även om du har gjort utlägg som du har kvitto för.

Du kan använda denna tjänst tills bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

Så använder du betalningsservice dödsbo

Arvskifte

En bouppteckning skall upprättas och skickas in till Skatteverket för registrering inom 4 månader från dödsfallet. När bouppteckningen är registrerad och klar är det dags för arvskifte. Ett arvskifte innebär att dödsboet delas mellan delägarna när eventuella skulder är betalda och eventuell bodelning är gjord.

Om dödsbodelägarna vill utse en person som representerar dödsboet vid arvskiftet fyller ni i Fullmakt för dödsbo.

Läs mer om hur du kan få hjälp till med bouppteckning, bodelning och arvskifte