Sparbankerna samarbetar på många framgångsrika sätt. Nu fördjupas samarbetet mellan Lekebergs Sparbank, Norrbärke Sparbank och Sparbanken Västra Mälardalen genom ett gemensamägt bolag, som inledningsvis ska fokusera på AML-arbete.

- Samarbetet innebär att Sparbankerna stärker resurserna, samt ökar kompetens och kvalitet. Vi reducerar dessutom sårbarhet och personberoende på de enskilda sparbankerna, säger Emma Nyhem, VD på Norrbärke Sparbank.

- Framtiden får utvisa om fler samordningsområden för bankerna kan bli aktuella för bolaget, säger Magnus Kvist, VD på Lekebergs Sparbank.

Bolagets placering är i Västra Mälardalen. VD för bolaget är Johan Grunditz, även chef Ekonomi och Administration i Sparbanken Västra Mälardalen.

- Vi är stolta och glada över det nya samarbetet, som kommer göra nytta och ge samordningsfördelar för dessa tre sparbanker, säger Mikael Bohman, VD på Sparbanken Västra Mälardalen.