- Först ut var två klasser på Scheeleskolan. Vi pratade bland annat om hur oro känns i kroppen och vilka signaler man kan lägga märke till hos en kompis som kanske mår dåligt, säger Sara Sjöblom.

Med stöd från Sparbanken Västra Mälardalen har föreningen skapat Snacka Ångest-turnén. Alla klasser i årskurs 7 i Köpings kommun har möjlighet att boka in sig.

- Tack Sparbanken och alla andra som tror på oss och förstår att det gör skillnad att vi finns tillgängliga. Stödet från banken gör det möjligt för oss att nå ut till fler i vårt arbete med att sprida kunskap om till exempel skolångest och ofrivillig frånvaro, säger Sara.

Ett av föreningens viktigaste uppdrag är just att öka förståelsen för, och minska ensamhetskänslan, hos alla som kämpar.

- Ökad kunskap hos omgivningen ger också bättre förutsättningar för att arbeta förebyggande, inte minst i skolan, säger Lina Ekdahl, ordförande i Föreningen Redet.

- Vi är gärna med och stöttar projekt som jobbar för att barn och ungdomar får den hjälp och stöd de behöver. Föreningen Redet gör ett jätteviktigt jobb, säger Denny Hedenström, marknadschef på Sparbanken Västra Mälardalen.