- Vi definierar hållbarhet på flera sätt, och tänker ungefär såhär: Vår Sparbanksidé innebär att vi agerar långsiktigt och hållbart i allt vi gör; det gäller såväl kundkontakter och individuellt anpassade lösningar för våra kunder, som de projekt vi väljer att stötta med bidrag, samt den kultur- och idrottssponsring som vi hjälper till med här i Köping, Arboga och Kungsör. Dessutom ser vi kontinuerligt över hur vi internt kan fortsätta att bidra till en mer hållbar miljö och framtid. Så har det varit ända sedan vår bank startade 1845, säger Mikael Bohman, VD på Sparbanken Västra Mälardalen.

Jobbar aktivt med FN:s globala mål för hållbar utveckling

Av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling arbetar banken aktivt med nästan hälften, på lokal basis.

- Vi fokuserar på de av FN:s mål där vi tror att vi kan bidra som mest i Västra Mälardalen: 3. God hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning. 7. Hållbar energi för alla. 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 11. Hållbara städer och samhällen. 12. Hållbar konsumtion och produktion. 16. Fredliga och inkluderande samhällen, säger Mikael Bohman

Sparbanken Västra Mälardalen sjunde bank i Sverige att skriva på FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Men på vilket sätt gör ni detta?

- Genom att stötta regional utveckling, projekt, initiativ, föreningar och organisationer som fokuserar på och faller inom ramen för dessa mål. Och genom att låta hållbarhet vara en viktig faktor när vi väljer leverantörer och samarbetspartners, samt när vi beviljar lån för exempelvis fastigheter eller medverkar till olika utvecklingssatsningar, säger Mikael.

Banken har också många hållbara tjänster att erbjuda sina kunder – däribland finns hållbara fonder och ett sollån med fördelaktig ränta, om man vill investera i solceller på sin fastighet. På bankens huvudkontor i Köping finns också sedan ett par år tillbaka solceller uppsatta, som bidrar till bankens egen elförsörjning.

- Eftersom våra solceller inte kan ge oss all den el vi behöver, köper vi lokal, ursprungsgaranterad solel via Mälarenergi från lokala producenter här i Köping, Arboga och Kungsör, säger Mikael Bohman.

- Vi försöker helt enkelt bidra så mycket vi kan, inom de områden vi kan, för ett mer hållbart Västra Mälardalen. Och vi hoppas att vårt ställningstagande inom hållbarhet också kan inspirera andra att jobba mer aktivt med dessa frågor, avslutar han.