- Skolorna som är med i projektet får ett gediget paket – exempelvis utbildning för hela personalen, processarbete med rörelsegruppen på skolan och material för att aktivera elever under raster, berättar Tobias Fahlén, projektledare för rörelsesatsningen på RF-SISU Västmanland.

Projektet vänder sig till skolor i Västmanland, från förskoleklass till årskurs 6. I Västra Mälardalen har hittills nio skolor deltagit. Sedan höstterminen 2021 är Sparbanken Västra Mälardalen samarbetspartner till projektet och stöttar arbetet med skolorna i Köping, Arboga och Kungsör.

- Vi är stolta att vara en del av rörelsesatsningen. Vi sponsrar många föreningar i Köping, Arboga och Kungsör, och tycker att det är viktigt att uppmuntra till rörelse. Att det här projektet också har extra fokus på att aktivera de elever som inte rör sig så mycket i sin vanliga vardag, tycker vi är väldigt angeläget, säger Denny Hedenström på Sparbanken.

Idrottens dag 24 september – banken skänkte gagarinker

Den 24 september ordnade RF-SISU Idrottens dag på två av regionens skolor som ingår i projektet– Munktorpsskolan i Köping och Gäddgårdsskolan i Arboga. Mellan klockan 9 och 13 fick skolorna besök av lokala föreningar som visade upp sig – och eleverna fick möjlighet att prova på olika sporter.

I samband med Idrottens dag passade Sparbanken också på att överlämna en gåva som kan uppmuntra till aktivitet under lång tid framöver. Munktorpsskolan och Gäddgårdsskolan fick varsin gagarink av banken. Det fick även Medåkers Friskola, som är delaktiga i projektet.

- Vi är glada att det finns ett stort intresse bland de lokala föreningarna att medverka på Idrottens dag. De får möjlighet att visa upp sin sport, och eleverna får chansen att hitta en ny hobby under dagen. Win-win, helt enkelt, avslutar Denny Hedenström.