En premiesammanställning skickas till betalaren där inbetalade premier under året redovisas. Samtidigt skickas ett årsbesked till den försäkrade där värdeutvecklingen på sparandet framgår.