Rörelsekapitalet är era omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulder - kapitalet som ni har för att klara av den dagliga driften. Ett för stort bundet rörelsekapital kan leda till likviditetsbrist. Genom att ha koll på rörelsekapitalet kan ni frigöra kapital. Detta kan ni istället använda till att betala räntebärande skulder, utdelning eller återinvestera i bolaget.