En bank med hög soliditet har hög motståndskraft och därmed mindre risk att gå omkull i dåliga tider. Enligt Westnovas årliga undersökning har bankernas soliditet förbättrats jämfört med föregående år. I topp ligger de lokala Sparbankerna och i botten finns storbankerna.
– Bankernas soliditet kommer allt mer i fokus, för det är primärt riktigt eget kapital som kan hantera större förluster i banker. Detta är särskilt viktigt när den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag, det är konstgjort låga räntor och en historiskt mycket hög skuldsättning. En högre soliditet i banker, allt i övrigt lika, förbättrar skyddet för kunder och samhälle, säger Westnovas VD Henrik Molenius i en kommentar.
I undersökningen sticker Sveriges 60 sparbanker ut med en genomsnittlig soliditet på 15,93% vilket kan jämföras med de fyra storbankernas genomsnitt på 5,40%.
I Västmanland toppar Sparbanken Västra Mälardalen med en soliditet på 17,38 % följt av Sala Sparbank 16,05 %.
Soliditet banker med kontor i Västmanland
1 Sparbanken Västra Mälardalen 17,38%
2 Sala Sparbank 16,05%
3 Bergslagens Sparbank 7,52%
4 Swedbank AB 6,02%
5 Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,38%
6 Nordea Bank AB i SEK 5,26%
7 Svenska Handelsbanken AB 5,19%
8 Länsförsäkringar Bank AB 4,78%
– Vi är en äkta Sparbank och har en annan affärsmodell än de vanliga bankerna. Grunden i sparbanksidén är att långsiktigt skapa nytta för våra kunder och för våra lokalsamhällen i Västra Mälardalen. Vi har funnits i över 170 år, vi har en stark balansräkning och har alltid stått på egna ben i de konjunkturcykler och kriser som passerat genom tiderna, säger Mikael Bohman, VD på Sparbanken Västra Mälardalen.

Definition soliditet enligt Wikipedia: ”Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.”

Läs hela pressmeddelandet (pdf)