Mikael Bohman, VD
Sparbanken Västra Mälardalen

I den årliga kundnöjdhetsmätningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) får Sparbanken Västra Mälardalen toppbetyg av både privat- och företagskunderna. ”Vi hamnar i Sverigetoppen i vår bransch”, säger en stolt Mikael Bohman, VD på Sparbanken Västra Mälardalen.

 

Årets undersökning visar en polarisering av bankbranschen där små, lokala aktörer får högst betyg. I genomsnitt får bankbranschen ett betyg på 63,6 av privatkunderna och 61,8 av företagskunderna, på en skala mellan 0-100, vilket följer den trend som branschen kan sägas ha varit inne i de senaste åren. Sparbanken Västra Mälardalen ökar istället nöjdheten bland kunderna jämfört mot tidigare år. Företagskunderna ger Sparbanken Västra Mälardalen betyget 79,9 och bland privatkunderna är betyget 78,2.

– Vi är oerhört stolta och tacksamma för de fina betygen vi får av våra kunder, säger Mikael Bohman, VD på Sparbanken Västra Mälardalen. Återigen kan vi konstatera att sparbanksidén, som innebär att göra nytta i lokalsamhället Västra Mälardalen och för människorna som bor här, uppskattas av kunderna.

Sparbanken Västra Mälardalen fortsätter att gå mot strömmen och lägger stor del av resurserna på den personliga kontakten och att vara nära kunderna. Även samhällsengagemanget har visat sig ha stor påverkan på kundnöjdheten, enligt SKI.

– Jag tror att vi fått de fina betygen tack vare våra kunniga och engagerade medarbetare i Sparbanken och att vi finns närmare våra kunder. Men också att vi är lokala och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt än en bank som har huvudkontoret någon annanstans. Vi finns ju faktiskt bara här i Köping, Arboga och Kungsör, säger Mikael Bohman.

– Det är med stolthet, glädje och tacksamhet jag konstaterar att vi ligger i topp bland sparbankerna, och därmed även i Sverige. Vi kommer naturligtvis att fortsätta jobba hårt för att förtjäna kundernas förtroende och vi siktar fortfarande på målet att ha Sveriges nöjdaste bankkunder, avslutar Mikael Bohman.