I förra veckan annonserade den amerikanska centralbanken det väntade beskedet att en minskning av stimulanserna skall påbörjas i mitten av månaden. Samtidigt brottas finansmarknadernas alla aktörer med inflationens varaktighet och höga nivå. Varaktighet är för övrigt ett tema som även präglat rapportsäsongen som håller på att rundas av. I detta fall handlar det om utbudsstörningar, komponent- och fraktkapacitetsbrist. Bolagen säger att detta kommer att fortsätta de närmaste kvartalen.

- Vår tydliga taktiska övervikt för aktier kvarstår med argument i form av fortsatt stark underliggande efterfrågan, stabil rapportsäsong samt att det i nuläget fortfarande finns få alternativ. Vi ser därför ingen anledning i dagsläget att minska aktievikten och vi önskar mer visibilitet kring de saker vi nämner ovan för att vara beredda att öka vikten ytterligare. Gradvis högre räntor under kontrollerade former ser vi som ett naturligt nästa steg men den volatilitet som vi för stunden ser i räntemarknaden är inte gynnsam för riskviljan. Vi önskar tydligare signaler från räntemarknaden och till dess ligger vi kvar med oförändrad övervikt i aktier, som finansieras med lika stora undervikter i vardera räntor som krediter, säger investeringsstrateg Johannes Bjerner.

Sammanfattning

  • Bibehållen övervikt i aktier – i väntan på bättre visibilitet bibehålls den neutrala regionallokeringen
  •  Räntemarknad och centralbanker i dragkamp om vägen framåt, längre löptider viktas ner ytterligare
  •  Fortsatt undervikt i krediter efter en skakig höst, kort duration och riskaptit väger över för High Yield


Mer information
Investeringsstrategin (pdf)
Produkt- och affärsförslag (pdf)
Till Insikt för fler rapporter och analyser