Hoppa till textinnehållet

Betalningssvårigheter och likviditetsförstärkning

Regeringens har infört en rad åtgärder för dig som behöver förbättra företagets likviditet. Bland annat kan du ansöka om att skjuta upp betalningar av arbetsgivaravgifter och moms samt ansöka om tillfälligt sänkta arbetsgivar- och egenavgifter.

Likviditetsförstärkning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter

Företagare kan under en begränsad tid söka om sänkta arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

Fler åtgärder som kan stärka likviditeten

  1. Anstånd med betalningar

    Du kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

    Så söker du tillfälligt anstånd (skatteverket.se)

  2. Statlig lånegarantin

    Riksgälden ställer ut kreditgarantier via banker för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbas ekonomiskt av coronaviruset.

    Läs mer statlig lånegaranti (riksgälden.se)