Privatpersoner

För dig som sätter stort värde i aktiv förvaltning av din förmögenhet och ett nära samarbete med din personliga Förmögenhetsrådgivare, erbjuder vi det bästa vi har – Guldeken.

Läs mer om Privatpersoner

Företag

För dig som driver företag erbjuder vi tillgång till Private Bankings tjänster och specialister genom vårt koncept Guldeken.

Läs mer om Företag

Stiftelser

För stiftelser och ideella organisationer erbjuder vi anpassad kapitalförvaltning via konceptet Guldeken.

Läs mer om Stiftelser

Guldeken

Guldeken är vårt kunderbjudande till dig som sätter stort värde på aktiv förvaltning av din förmögenhet.

Läs mer om Guldeken