Stefan Adamsson

Chef Private Banking
0221-344 77

Ronny Oskarsson

Bankjurist
0589-875 10

Patrik Aleslöv

Förmögenhetsrådgivare
0221-344 74

Maria Söder Jansson

Förmögenhetsrådgivare
0221-344 33

Hannu Laakso

Försäkringsspecialist
0221-344 63

Anneth Köld

Förmögenhetsrådgivare
0221-344 32

Anna Andersson

Boutredare
0221-344 14

Ann-Charlott Rindstig

Familjejurist
0221-344 59