Investeringar kan göras som rena placeringar eller som försäkringar. Det sistnämnda kan till exempel vara ett viktigt inslag för kunder som är företagare eller har familj.

Vi erbjuder allt från förmånliga kapitalförsäkringar till pensions-, liv- och sjukförsäkringar. För företagare kan vi dessutom erbjuda lösningar som tryggar företagets framtid och ger nöjdare medarbetare.

Pension

Du kan få pension från staten, från ditt jobb och om du sparar privat. Du kan påverka storleken på alla dessa tre genom att själv välja olika typer av placeringar.

Läs mer om pension

Försäkringar för dig och din familj

Med våra liv- eller vårdförsäkringar kan du skapa en viss ekonomisk trygghet för din familj om du skulle bli långvarigt sjuk, råka ut för ett olycksfall eller avlider.

Med våra kapitalförsäkringar kombinerar du fondsparandets goda förutsättningar till avkastning med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

Läs mer om försäkringar

Pension och försäkring

Se aktuella pensions- och försäkringslösningar för just ditt företag. Läs mer om Pension och Försäkringar

Kapitalförsäkringar

Kapitalförsäkringar kombinerar fondsparandets goda avkastningsmöjligheter med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

En kapitalförsäkring kan användas till att:

  • placera företagets pengar,
  • trygga en pension för både företagaren och anställda,
  • knyta eller behålla kompetenta och särskilt förtjänta medarbetare.

Läs mer om Kapitalförsäkringar

Vår försäkringsspecialist

Hannu Laakso

Försäkringsspecialist
0221-344 63