Förmögenhetsrådgivning

Private Bankingenheten ägnar sig åt rådgivning till förmögna kunder. Det handlar om långsiktig ekonomisk planering där placeringsstrategi, skattefrågor, försäkringsanalys och juridiska frågor får stort utrymme.

Läs mer om Förmögenhetsrådgivning

Värdepappershandel

Västra Mälardalens enda riktiga aktiehandlarbord finns vid vårt kontor i Köping. Här köper och säljer vi aktier och andra värdepapper på uppdrag av över 200 kunder från regionen.

Läs mer om Värdepappershandel

Pension och försäkring

Investeringar kan göras som rena placeringar eller som försäkringar. Det sistnämnda kan till exempel vara ett viktigt inslag för kunder som är företagare eller har familj. Vi erbjuder allt från förmånliga kapitalförsäkringar till pensions-, liv- och sjukförsäkringar.

Läs mer om Pension och Försäkring

Bouppteckningar och arvskiften

En anhörigs bortgång innebär ofta stora förändringar för de efterlevande. Dessutom uppstår många frågor som måste besvaras, trots den svåra stunden. Inom kort måste man ta hand om en ekonomi med räkningar, försäkringsfrågor och bouppteckning.

Läs mer om Bouppteckningar och Arvskiften