Hoppa till textinnehållet

Gör ett bekvämt fondval och spara tid

  • Spara bekvämt och enkelt
  • Välj en basfond som har den risknivå du är bekväm med och önskad spartid
  • Du slipper ha koll på placeringar, vi sköter förvaltningen åt dig.

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbank.se/fondlista eller hos din återförsäljare.

Vilken basfond passar dig?

Starta ett enkelt och smart fondsparande och slipp förvaltningen av fonderna! Välj den basfond som stämmer med din risknivå och spartid. Sedan sköter fondförvaltarna resten. 

Pajdiagrammen visar fondernas normalfördelning.

  Aktieplaceringar   Ränteplaceringar   Alternativa placeringar

          

 

Räntor: 100%

 

 

 

Du gillar inte stora risker och accepterar en lägre avkastning för att slippa se värdet på sparandet variera för mycket. Din spartid är 2 år eller längre.

 

 

 

 

          


Aktier:
                22% 

Räntor:                68%

Alt. placeringar: 10%

Du ogillar när värdet på sparandet svänger för mycket. Men du kan tänka dig att ta en viss risk för att få möjlighet till högre avkastning. Din spartid är 3 år eller längre.

 

 

          


Aktier:
 45%

Räntor: 45%

Alt. placeringar:10%
 

Du är ingen stor chanstagare. Men du vill ändå ha möjlighet att ta del av börsuppgångar så du kan tänka dig att ta en del risk. Din spartid är 3 år eller längre.

 

          
 

Aktier: 68%
Räntor: 22%
Alt. placeringar: 10%

 

Du är beredd att ta relativt mycket risk för möjligheten att se dina sparpengar växa. Du blir inte orolig när börsen går upp och ned. Din spartid är 5 år eller längre.

          

Aktier: 100%

 

 

 

För dig är det avkastning som gäller. Du har råd att riskera en del av dina sparpengar för möjligheten att nå detta. Din spartid är 5 år eller längre.

Mer om basfonderna

God avkastning och diversifiering 

När du investerar i våra basfonder så tar våra förvaltare ett helhetsansvar för analys och utvärdering. De gör även de löpande justeringar som behövs för att basfonderna ska vara rätt placerade enligt vald risknivå.

Förvaltarna använder sig av olika modeller för att analysera förändringar i konjunktur, värdering på marknaderna och likviditet. Sedan fattar de beslut om hur stor aktiedelen respektive räntedelen ska vara i de olika fonderna.

Nu du placerar i någon av basfonderna får du automatiskt en del alternativa investeringar i ditt sparande. Förvaltarna väljer placeringar utifrån vilka tillgångar som långsiktigt kan tillföra portföljen avkastning och diversifiering.