Hoppa till textinnehållet

Börja månadsspara

Att månadsspara är det enklaste sättet att spara oavsett om du behöver en buffert på ett konto eller om du vill spara på lite längre sikt i fonder.

Månadsspara kort och lång sikt

Värk i tanden, punka på bilen eller trasiga glasögon? Oväntade utgifter är en del av livet, så försök att spara ihop till en buffert – gärna två månadslöner efter skatt. När buffert är på plats, då kan du börja spara i fonder och ge dina pengar möjlighet att växa.

Woman trying on glasses in store.

Hur mycket pengar kan det bli?

Picto: testa själv

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i finansiella instrument innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.