Spara till barn

En rolig språkresa, möbler till första egna boendet eller det efterlängtade körkortet.
Börja spara till ditt barns framtid redan nu.

  • Med ett automatiskt månadssparande kan du komma igång enkelt
  • Även en liten slant per månad kan bli ett stort belopp på lång sikt

Vilken typ av sparande ska jag välja?

Börja med att fundera över hur mycket risk du är bekväm med att ta och hur länge du ska spara. Eftersom sparande till barn ofta sker på lång sikt, ibland över 20 år, kan du ta mer risk för att få möjlighet till högre avkastning. Om pengarna kommer att behövas snart eller om det närmar sig barnets 18-årsdag, kan du säkra kapitalet genom att flytta hela eller delar av det till ett räntesparande.

  • Fonder kan ge bra avkastning på sikt utan att du behöver lägga ned alltför mycket tid på sparandet. Sprid gärna ut placeringarna på flera olika fonder och blanda aktie- och räntefonder. Fonder lämpar sig bra för ett automatiskt månadssparande.
  • För dig som har ett aktivt intresse för vad som sker på marknaden kan aktier vara ett alternativ. Det direkta aktieägandet kräver större engagemang av dig. Du siktar på största möjliga avkastning på längre sikt men kan också förlora hela eller delar av ditt insatta kapital.
  • Du som vill ha ett sparande där du tar så lite risk som möjligt kan välja bara räntefonder eller ett vanligt sparkonto. Då blir den möjliga avkastningen lägre men du vet exakt hur mycket pengar du har vid spartidens slut.
  • En SPAX ger både trygghet och möjligheter. Du får alltid tillbaka det nominella beloppet och avkastningen i övrigt är knuten till en eller flera marknader, till exempel aktiemarknaden.
  • Vill du att pengarna ska vara beskattade och klara när det är dags att använda dem? Då ska du välja att placera sparandet i en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto.

Spara i barnets namn

Sparar du i barnets personnummer förvaltas pengarna av föräldrarna till 18-årsdagen, sedan får barnet själv bestämma över pengarna. Föräldrarna står endast som förvaltare av de finansiella medlen vilket innebär att du bara får göra köp som går till barnet och inte använda pengarna till dig själv.

Spara i ditt eget namn

Du kan också välja att spara helt i ditt eget namn och ge pengarna till barnet som gåva när du tycker att det passar. Numera går det att ge bort stora summor utan att behöva betala gåvoskatt. Det kan vara bra att skriva ett testamente där du förklarar att pengarna är barnets.

Hur mycket blir det?

Sparbelopp 10 år 15 år 18 år
500 kr 77 200 kr 132 500 kr 172 800 kr
800 kr 123 500 kr 211 800 kr 276 300 kr
1050 kr 162 100 kr 278 000 kr 362 500 kr

Beloppen i tabellen är beräknade på en årlig avkastning om fem procent, avrundat till jämnt hundratal kronor. Ingen hänsyn är tagen till eventuella skatteeffekter. Några exempel på rimlig förväntad avkastning per år:

Sparkonto 1-2%
Räntefonder 2-4%
Aktiefonder 6-8%

Det går inte att säga exakt hur stor avkastning ditt sparande kommer att ge, men ett sätt är att titta på den historiska avkastningen, det vill säga hur det har gått för olika sparformer under olika tidsperioder. Historisk avkastning är däremot inte en garanti för framtida avkastning eller utveckling. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Mer information

Vill du veta mer om våra olika erbjudanden eller har du andra funderingar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta din rådgivare, besöka något av våra kontor i Köping, Arboga eller Kungsör, eller ringa Telefonbanken på 0771-55 00 55 så hjälper vi dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga eller meddelande till oss

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.