Alla har vi olika behov och förmåga att spara pengar. Ofta beror det på vilken livssituation vi befinner oss i. Det finns många sätt att spara och olika möjligheter att få sparkapitalet att växa.

Vi hjälper dig att hitta en sparform som passar dina behov. Imorgon känns det bra att du var smart och sparade idag.
orange grisar

Månadsspara

Vill du skapa en buffert för oförutsedda kostnader eller spara till en drömresa? De flesta har behov av ett sparande för både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Vi rekommenderar att du sparar 10 procent av din lön efter skatt. Pengarna dras automatiskt från ditt konto varje månad till sparkonto eller fondsparande.

Buffertsparande

Det är tryggt att ha en buffert – att ha pengar när du behöver dem. För att pengarna ska vara lättillgängliga kan de sparas på konto. När du sparat ett par månadslöner kan du se över dina behov av kort- och långsiktigt sparande.

Kortsiktigt sparande

Många har önskemål som skapar kostnader i ett kortsiktigt perspektiv. Kanske vill du spara ihop till en resa? Detta sparande kan du ha på konto, i räntefonder, blandfonder eller hedgefonder.

Långsiktigt sparande

Ett långsiktigt sparande skapar trygghet och möjligheter på lite längre sikt. Här kan du ta lite mer risk för att öka möjligheterna till högre avkastning. Aktiefonder, blandfonder eller hedgefonder är exempel.

Starta månadssparande

Starta ett månadssparande i fonder eller aktier direkt i Internetbanken:

Fondkonto
Kapitalförsäkring
Investeringssparkonto

Månadssparande – så mycket blir det

2 år 5 år 10 år 18 år
300 kr 7 600 kr 20 400 kr 46 500 kr 104 200 kr
500 kr 12 600 kr 34 000 kr 77 200 kr 172 800 kr
1050 kr 26 500 kr 71 500 kr 162 900 kr 364 800 kr
1500 kr 37 800 kr 101  800 kr 231 700 kr 518 000 kr
2000 kr 50 300 kr 135 600 kr 308 800 kr 690 600 kr

Beloppen i tabellen är beräknade på en årlig avkastning om fem procent, avrundat till jämnt hundratal kronor.
Några exempel på rimlig förväntad avkastning per år:

Sparkonto 1-2%
Räntefonder 2-4%
Aktiefonder 6-8%

Det går inte att säga exakt hur stor avkastning ditt sparande kommer att ge, men ett sätt är att titta på den historiska avkastningen, det vill säga hur det har gått för olika sparformer under olika tidsperioder. Historisk avkastning är däremot inte en garanti för framtida avkastning eller utveckling. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sparformer

Sparkonto, fonder, obligationer eller aktier? Här kan du läsa om några av de vanligaste sparformerna, vad de innebär, vem de passar och vilka risker de är förknippade med.

 • Sparkonton

  Sparkonton är ett enkelt sparande med låg risk. Dessutom är pengarna tillgängliga när du behöver dem.

 • Strukturerade produkter, SPAX och Bevis

  Strukturerade produkter är placeringar med eller utan kapitalskydd där avkastningen är knuten till olika tillgångsslag och marknader. Det är placeringar som ger dig en kombination av trygghet och möjlighet.

 • Fonder

  En fond kan beskrivas som en portfölj fylld med olika slags värdepapper, som aktier och obligationer. Du kan spara små eller stora summor med lägre eller högre risk.

 • Kapitalförsäkringar

  Med kapitalförsäkring kombinerar du fondsparandets möjligheter till bra avkastning med försäkringssparandets fördelaktiga skatteregler.

 • Investeringssparkonto

  Investeringssparkonto gör det enklare att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning.

 • Enskilda aktier

  Genom att handla med enskilda aktier kan dina pengar växa rejält. Samtidigt finns en stor risk att aktierna förlorar i värde.

 • Individuellt pensionssparande (IPS)

  Efter ett riksdagsbeslut har du från och med 2016 inte längre rätt att göra avdrag för ditt privata pensionssparande. För att du inte
  ska riskera att betala skatt två gånger (både nu och när du tar ut ditt sparande) rekommenderar banken därför inte att du nysparar i IPS. Istället kan du spara till pensionen i exempelvis ett Investeringssparkonto  eller Kapitalförsäkring. För en del kan löneväxling vara ett alternativ.
  Förändringen gäller endast nysparande, pengarna som du hittills har sparat påverkas inte.