Genomsnittliga räntor på bostadslån under januari 2019

Från och med början av juni 2015 ska alla banker, i enlighet med Finansinspektionens (FI) föreskrifter, redovisa  faktiska snittpriser – för nya och ränteändrade lån under månaden för respektive räntebindningstid – och vilka faktorer som påverkar prissättningen. Här nedan presenteras siffrorna för Sparbanken Västra Mälardalen.

Saknas information om ränta för en viss bindningstid beror det på att det är färre än fem nya/omsatta/omförhandlade lån med den bindningstiden den senaste månaden.

Bindningstid Snittränta
Rörligt 1,95
3 månader 1,84
3 år 1,80
4 år 2,10
5 år 2,16
7 år 2,62

Vad är genomsnittsränta?

Genomsnitträntan är en konsumentupplysning som gör att du som kund kan se vad andra kunder i Sparbanken Västra Mälardalen i genomsnitt har fått för ränta på sina bolån senaste månaden. Därigenom blir det också lättare att jämföra olika bankers och kreditinstituts erbjudanden med varandra.

* Finns inte till nyförsäljning.
För kunder med rörlig ränta med 60-dagars räntebindningstid finns aktuell ränteinformation på betalningsavin alternativt i internetbanken.

Från och med 2015-03-19 är ränteberäkningsmetoden för samtliga bindningstider 360/360. För 3 månaders bindningstid, som tidigare hade en annan metod, innebär det att alla nya lån automatiskt får 360/360 som ränteberäkningsmetod. Befintliga lån får 360/360 i samband med omsättning av lånet. Det betyder att det kommer att ta cirka tre månader innan alla befintliga lån fått nya villkor.

Boräntan påverkas bland annat av:

  • Dina övriga affärer med Sparbanken Västra Mälardalen
  • Bostadens värde
  • Storlek på lånet
  • Skuldsättningskvot
  • Amortering
  • Bostadens geografiska läge