Nedanstående räntor gäller fr o m 2016-03-16.

KONTO

RÄNTA

Västra Mälardalskonto Privat

Ett transaktionskonto för dig som även har bankkort och internetbanken hos oss. Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag 1)

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

0,00 %

Västra Mälardalskonto Spar

Belopp under 50.000 kr 0,00 %
Belopp 50.000 kr och högre, från första kronan. Fria uttag vid överföring till flertalet andra spar- och placeringsformer hos Sparbanken och hos vår samarbetspartner Swedbank. Två fria uttag per år, därefter kostar uttag 2 %, dock minst 200 kr per uttag. Kan endast öppnas av fysisk person.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

0,05 %

Ungdomskonto

För ungdomar upp till 21 år. Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag 1)

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

0,00 %

Sparandekonto

Belopp över 250.000 kr 0,05 %
Belopp mellan 50.000 kr och 250.000 kr 0,05 %
Belopp upp till 50.000 kr. Fria uttag vid överföring till flertalet andra spar- och placeringsformer hos Sparbanken och hos vår samarbetspartner Swedbank. 0,00 %
Fyra kostnadsfria uttag per år, varje uttag därefter minskar räntan med 1,00 % på uttaget belopp, dock minst 60 kr per uttag.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

E-sparkonto

Sparkonto som endast kan öppnas och användas via internetbanken. Fria uttag/överföringar via internetbanken.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

0,00 %

Transaktionskonto

Räntan beräknas på kalendermånadens lägsta saldo.Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag 1)

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

0,00 %

Servicekonto

Kontoutdrag kvartalsvis 0 kr, månadsvis 100 kr per år. Fria uttag 1)
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*
0,00 %

Fasträntekonto

Exempel på ränta, löptid 1 år, belopp 50.000-1.000.000 kr, per 2019-02-18. Kontakta oss för dagsaktuell ränta. Minimibelopp 5 000 kronor. Räntan varierar beroende på löptiden, som kan vara från tre månader upp till fem år.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.*

 0,43 %

Medlemslånet

Som medlem i facket (LO eller SACO) kan du låna upp till 250 000 kronor utan uppläggnings- eller avikostnad. 4,55 %

Västra Mälardalskortet

Vårt eget Betal- och kreditkort MasterCard. Upp till 50 dagars räntefri kredit på alla dina köp. Inga uppläggnings- eller aviseringskostnader. 9,70 %
Inlåningsränta på belopp upp t o m 50.000 kr 0,50 %

Guldkortet

Vårt eget Betal- och kreditkort MasterCard. Upp till 50 dagars räntefri kredit på alla dina köp. Inga uppläggnings- eller aviseringskostnader. 7,70 %
Inlåningsränta på belopp upp t o m 50.000 kr 1,50 %

1) Övertrasseringsavgift 75 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

 

*Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se.