Fondguide Premiepension är en aktiv förvaltningstjänst för ditt premiepensionssparande, vilket innebär att du själv slipper välja fonder. Det ansvaret lämnar du över till Indecap som är experter på att analysera och utvärdera fondförvaltare. Indecap anpassar fondvalen i ditt sparande utifrån din valda risknivå samt rådande marknadsförutsättningar.

Tillsammans med din rådgivare väljer du en av fyra fondportföljer:

  • Fondguide Premiepension Offensiv – har en relativt hög risk då den i synnerligen övervägande del är exponerad mot aktiemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Bas – har merparten av tillgångarna exponerade mot olika delar av aktiemarknaden och resterande del mot räntemarknaden.
  • Fondguide Premiepension Försiktig – är huvudsakligen exponerad mot räntemarknaden och alternativa investeringar för att erbjuda en låg risk.
  • Fondguide Premiepension Individuell – tillgångarna placeras individuellt utifrån din personliga riskprofil och ålder.

Till tjänsten finns en app kopplad som håller dig uppdaterad om din premiepension samt möjliggör nödvändiga fondjusteringar. En sådan justering är tex risknedtrappningen som du kan välja. Den innebär att risken i din valda portfölj minskas gradvis när du närmar dig pensionen.

Extra skydd för nära och kära

I tjänsten ingår ett från Pensionsmyndigheten fristående livskydd som gäller fram till du fyller 65 år, givet att du klarat hälsokravet. Ett belopp som motsvarar din premiepension är försäkrat så att om du skulle avlida betalas dessa pengar ut till dina valda förmånstagare.

Indecap

Indecap specialiserar sig på att analysera fondförvaltare och sätta ihop effektiva fondportföljer. Verksamheten står under tillsyn av Finansinspektionen och ägs av en majoritet av Sveriges sparbanker.

Ökade krav på säkerhet

De ökade säkerhetskraven gör att du själv ska bekräfta ditt portföljval med jämna mellanrum. Skulle du välja att inte regelbundet bekräfta portföljvalet så kommer pengarna vara fördelade enligt ditt senaste val.

Du bekräftar ditt portföljval med hjälp av en app till din smartphone eller via en blankett.

Då hög säkerhet krävs för att verifiera din identitet så kräver applikationen att du verifierar dig med Mobilt BankID samt att du sedan tidigare är kund hos Indecap.

Fakta om tjänsten

Kostnad och rapportering

Utöver avgiften i underliggande fonder betalar du 55 kr i månaden. Kostnaden tas ut via autogiro en gång i månaden. Kostnaden inkluderar avgiften för det fristående livskyddet. En gång per kvartal kommer en förvaltningsrapport att skickas till dig. Rapporten beskriver vad som gjorts på ditt PPM-konto samt vad resultatet varit. Nu behöver du inte vänta på ditt orange kuvert för att se hur ditt pensionskapital utvecklats.

Risk

Portföljens värde kan både öka och minska i storlek. Premiepension Offensiv investerar bara i aktiefonder som i sin tur investerar i både svenska och utländska aktier. Eftersom portföljen sprider risken till olika förvaltare minskas dock risken, genom att den innehåller flera olika fonder. Det fristående livskyddet är ytterligare ett riskminskande inslag i tjänsten.

Indecap

Indecap är ett värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Bolaget har specialiserat sig på att analysera fonder samt att sätta ihop effektiva fondportföljer. Fram till idag har Indecap bara vänt sig till större pensionskassor och stiftelser. Nu finns möjligheten även för dig som PPM-sparare att använda Indecaps fondanalys. Läs mer om Indecap under länken nedan.

Försäkringsgivare

Lloyds underwriters som företräds av Nordeuropa Försäkring.

Mer om Fondguide Premiepension

Ladda ner Indecap-appen

Du behöver ladda ner appen för att kunna bekräfta portföljval. Där får du också information om premiepensionsförvaltningen, såsom innehav, värdeutveckling och livskydd.

Ladda ner 
– appen för iPhone, iPad och iPod Touch (App Store)

Ladda ner 
– appen för Android (Google Play)

Mer information

Vill du veta mer om våra olika erbjudanden eller har du andra funderingar? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan också kontakta din rådgivare, besöka något av våra kontor i Köping, Arboga eller Kungsör, eller ringa Telefonbanken på 0771-55 00 55 så hjälper vi dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din fråga eller meddelande till oss

Ja, jag samtycker till att banken använder uppgifterna jag fyllt i ovan för att hjälpa mig med mitt specifika ärende.
Du samtycker med användandet av detta formulär att din ifyllda information ovan administreras av banken. Uppgifterna du lämnar sparas högst i sex månader eller i nära anslutning till din begäran om radering. För detaljerad information om bankens behandling av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad besök www.sparbankenvm.se/gdpr.