Vi erbjuder många olika typer av försäkringar. Här har du en sammanställning på var du vänder dig beroende på vad som har hänt.

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 – 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Vi erbjuder olika typer av försäkringar som kan hjälpa med ekonomiskt stöd om du blir sjuk. Här ser du vart du vänder dig för att anmäla en skada beroende på vilken försäkring du har.

När du ska anmäla din skada är det bra om du har följande till hands

 • Personnummer eller försäkringsnummer
 • Datum för första dagen på sjukskrivningen
 • Datum när du uppsökte läkare
 • Namn på läkaren och vårdcentralen/sjukhuset
 • Datum och plats för sjukhusvistelse (om du varit inlagd)
 • Läkarintyg
 • Trygga sjukförsäkring
 • Trygga sjukkapitalförsäkring
 • Pensionsplan sjukförsäkring
 • Pensionsplan premiebefrielse

Anmäl skada till försäkringsgivaren Swedbank Försäkring via blankett Anmäl skada (pdf)

Telefonn till Swedbank Försäkring: 08-58 59 05 59

 • Trygga Sjukvårdsförsäkring
 • Pensionsplan Sjukvård

För sjukvårdsförsäkring tecknad efter 1 januari 2013:
Anmäl skada till Förenade Liv Gruppförsäkring AB:
Telefon: 0771-906 470

För sjukvårdsförsäkring tecknad före den 1 januari 2013:
Anmäl skada till Cardif Försäkring AB:
Telefon: 020-52 52 56

 • Barnförsäkring
 • Gravidförsäkring

Anmäl skada till försäkringsgivaren Tre Kronor Försäkring
Anmäl skada på webben

Telefon Tre Kronor Försäkring:
0771-23 33 33
vardagar 08.00 – 17.00

Vid akuta skador i Sverige:
Ring Tre Kronor Jour
dygnet runt:
Tel 020-57 16 00

Arbetslöshetsförsäkring tecknad efter den 1 januari 2013

Tre Kronor Försäkring AB
Telefon: 0771-23 33 33

Arbetslöshetsförsäkring tecknad före 1 januari 2013

Cardif Försäkring AB
Telefon: 020-52 52 56

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 – 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 – 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 – 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands

Om du drabbas av skada kontakta Tre Kronor
Telefon: 0771-23 33 33
Vardagar 08.00 – 17.00

Anmäl skada direkt på webben

Vid akuta skador i Sverige ring Tre Kronor Jour
Telefon: 020-57 16 00, öppet dygnet runt

Akuta skador när du är utomlands