Ett transaktionskonto använder du för all in- och utbetalningar i din vardag. Till detta konto får du din lön och andra pengar som sjukpenning och pension mm. Till kontot kan du koppla tjänster för att betala räkningar, bankkort och mycket mer som gör din vardag lite enklare.

Du kan ha flera transaktionskonton, det är till exempel bra för dig som vill dela upp din ekonomi. Du kan välja mellan Västra Mälardalskonto Privat, Transaktionskonto eller Servicekonto. Är du under 21 år får du ett Ungdomskonto.

För sparande finns olika sparkonton och sparformer beroende på om du vill spara på kort eller lång sikt, läs mer under Spara och Placera.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se.