e-kort

e-kort är ett säkert och enkelt sätt att betala med kort på Internet. Du kopplar tjänsten till ditt vanliga bankkort.

 • En av våra säkra tjänster för säker Internethandel
 • e-kort kostar ingenting utan ingår i priset för ditt kort
 • Du ansluter dig till e-kort i Internetbanken

Så här fungerar e-kort

När du betalar med e-kort på Internet visar du aldrig ditt vanliga kortnummer . För varje köp du gör med ditt e-kort skapas ett unikt kortnummer (e-nummer). Det är endast bankens säkerhetssystem som kan koppla ihop ditt unika e-nummer med ditt ordinarie kort.

Det e-nummer som du skapar fungerar endast hos ett försäljningsställe. Det betyder att ditt e-kort inte kan användas hos någon annan än den handlare du godkänt.

Ett e-nummer har en kort giltighetstid, vanligtvis en månad. Vill du skapa ett e-nummer för flergångsköp, till exempel en prenumeration, bestämmer du själv en giltighetstid på mellan en till max 24 månader. När giltighetstiden har gått ut, försvinner kopplingen till ditt ordinarie kort eller konto.

Råd och tips

 • För att logga in till e-kort behöver du använda någon av bankens säkra metoder för identifiering, till exempel Mobilt BankID eller säkerhetsdosa.
 • Om du skaffar ytterligare kort, tänk på att ansluta även dessa till e-kort via internetbanken.
 • Vid betalning av flygbiljetter eller andra biljetter är det vanligt att du måste visa upp ditt kort vid uthämtning av biljetterna. Vi rekommenderar dig därför att stämma av med flygbolaget/biljettutställaren huruvida e-kort accepteras innan du betalar med e-kort.

Skaffa e-kort

Det enda som krävs för att skaffa e-kort är att du är ansluten till Internetbanken privat, har en säkerhetsdosa/Mobilt BankID och ett bankkort utgivet av Sparbanken Västra Mälardalen.

Så ansluter du dig:

 1. Logga in i internetbanken med din säkerhetsdosa/Mobilt BankID.
 2. Gå in under ”Startsida” i menyn och välj ”Beställ tjänster”.
 3. Välj rubriken ”Kort” och klicka på ”Anslut kort till e-kort”.
 4. Läs informationen om hur du betalar säkert med e-kort och ta del av villkoren.
 5. Markera att du läst och accepterat villkoren och klicka på ”Fortsätt”.
 6. Du får nu en bekräftelse på att dina kort är anslutna till e-kort.

Förändringar av e-kort

e-kort används av många kunder för att göra säkra kortköp på internet. Nu har vi förändrat tjänsten för att göra e-kort ännu säkrare. Sedan i mitten av november loggar du in till e-kort  med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa istället för med din personliga kod.

I samband med förändringarna togs den befintliga appen för e-kort bort och den programvara som funnits tillgänglig för installation på PC fungerar inte längre. Den webbaserade versionen som du når via sparbankenvm.se/ekort finns kvar.

Vill du ansluta dig till e-kort kan du enkelt göra det i internetbanken.

Förändringarna i korthet:

 • Inloggning till e-kort sker med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa via sparbankenvm.se/ekort
 • Den befintliga programvaran för installation på PC har upphört att fungera
 • Den befintliga e-kortsappen har upphört att fungera

Frågor och svar

Jag använder e-kort idag. Behöver jag göra någonting för att det ska fortsätta fungera?
Nej. Du kan fortsätta att använda e-kort genom att logga in och skapa e-kort via www.sparbankenvm.se/ekort

Kan jag fortfarande logga in med min personliga kod?
Nej. Du behöver logga in via www.sparbankenvm.se/ekort med Mobilt BankID eller säkerhetsdosa.

Vilka metoder kan jag logga in med?
Du kan logga in till e-kort med Sparbanken Västra Mälardalens säkra metoder för identifiering: Mobilt BankID, säkerhetsdosa eller BankID på kort.

Påverkas de aktiva e-kortsnummer jag redan har?
Nej.

Jag använde den nedladdningsbara programvaran tidigare. Vad behöver jag göra?
Vi rekommenderar att du avinstallerar programvaran. För att använda e-kort behöver du istället logga in via www.sparbankenvm.se/ekort.

Varför har man förändrat inloggningen?
För att förenkla inloggningen och för att ytterligare höja säkerheten.

Varför har den befintliga appen upphört att fungera?
Appen för e-kort lever idag inte upp till de krav vi nu har på säker inloggning.