Reklamera korttransaktioner

Har dina beställda varor inte dykt upp? Har du upptäckt ett kortköp som du själv inte har gjort? Har du blivit belastad två gånger för ett köp? Fick du inte ut det begärda beloppet från automaten? Du har i dessa situationer möjlighet att göra en kortreklamation.

När du upptäcker att något blivit fel ska du i första hand kontakta säljföretaget för att försöka reda ut problemet. Spara alltid alla underlag på din kontakt med säljföretaget, exempelvis datum och tid för telefonsamtal samt vem du pratat med, kvitton eller e-post och brev.

MasterCard och Visa har regler som behöver följas vid en reklamation. Detta gäller för att du som kund och banken inte ska förlora sin reklamationsrätt. Därför är det viktigt att agera snabbt vid en reklamation.

Om du behöver spärra kortet

Om reklamationen avser obehöriga köp eller uttag behöver du även spärra kortet omgående och göra en polisanmälan. Spärrar kort gör du via Spärrservice dygnet runt på 08-411 10 11 om det gäller ditt bankkort. Gäller det ditt betal-och kreditkort, Västra Mälardalskortet eller Guldkortet, ringer du 08-791 49 59 dygnet runt.

Reklamera en bankkortstransaktion

Om du vill reklamera en transaktion på ditt bankkort loggar du in på internetbanken och under Ekonomisk översikt/ Kortöversikten gör du kortreklamationen direkt i din internetbank. Du kan även kontakta något av våra bankkontor i Köping, Arboga eller Kungsör, eller ringa oss på 0771-55 00 55.

Tänk på att läsa och fylla i din kortreklamation så noggrant som möjligt och att alltid bifoga underlag som styrker din reklamationsorsak. Det kan vara kopia på eget köp, orderbekräftelse, kopia på kommunikation med säljföretag eller polisanmälan.
Logga in i internetbanken

Reklamera en betal- och kreditkortstransaktion

Om du vill reklamera en transaktion på ditt betal- och kreditkort, Västra Mälardalskortet eller Guldkortet, kontaktar du något av våra bankkontor i Köping, Arboga eller Kungsör, eller ringer oss på 0771-55 00 55.