Hoppa till textinnehållet

Sparbankens styrelse

Sparbanken leds av en styrelse. Medlemmarna är bosatta och verksamma inom bankens verksamhetsområde, vilket innebär att de är väl förankrade i bygden och att man har stor kännedom om vår lokala marknad och därigenom kan ta snabba beslut i viktiga frågor.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

Sparbanken Västra Mälardalens styrelse

Lars-Erik Wige
Ordförande, Arboga
CV

Roger Berggren
Entreprenör
CV

Mikael Bohman
Sparbankens VD, Arboga
CV

Anneli Carlsson
Personalrepresentant, Köping
CV

Camilla Johnsson
VD, Arboga
CV

Per Karlsson
Vice VD Sparbanken
CV

Susanne Sirby
Personalrepresentant, Arboga
CV

Anne Tjernberg
Kostkonsulent, Köping
CV

Johan Liljehult
VD, Arboga

 

Anna Wik
Projektchef, Köping

CV